Vanliga frågor

Behöver du hjälp med en Instantel-produkt? Hitta och svar och support i vårt avsnitt Vanliga frågor.

Du kan bläddra bland frågor efter kategori eller använda sökfältet för att söka efter specifika nyckelord. För att se ett svar klickar du på frågan. 

Hittar du inte vad du letar efter? Skicka ett e-postmeddelande till oss så gör vi vårt bästa för att svara inom en arbetsdag.

Skicka e-post oss


 

 

Batterikraft
Jag har fått tillbaka min Instantel-övervakningsenhet från service. Varför visas inte datumet korrekt?

När Instantel returnerar enheter efter service eller kalibrering tar vi ibland bort säkringen/kopplar från batterikablarna för att bevara batterilivslängden under frakten.  Detta gör vi på kundens begäran i samband med att ett nummer för godkänd retur av material (RMA-nummer) skapas.  

När enheten har returnerats ska du återställa enheten så att den visar rätt datum och tid innan någon övervakning sker.

Detta gäller inte för Micromate- och Minimate Pro-enheter eftersom batteriet i dessa kopplas från med hjälp av fast programvara.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/09/2019
Vilka specifikationer har litiumjonbatteriet i Micromate-enheten?

Våra litiumjonbatterier är klassade som farligt gods enligt IATA-reglerna men kräver inte några särskilda DG-dokument. Nedan följer en lista med krav som måste vara uppfyllda vid frakt av ett Micromate-batteri:

 • Krav på märkningar/etiketter – VARNINGSETIKETT (se bifogat dokument)
 • Säkerhetsdokument krävs – (se bifogat exempeldokument och ytterligare ett blankt dokument att fylla i vid transporttillfället) 
 • Information som krävs på flygfraktsedeln vid transport enligt IATA-avsnitt II: ”Litiumjonbatterier som efterlever avsnitt II i PI 967” (måste anges på flygfraktsedeln).

Fraktdokument för batteri

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/09/2019
Felsökning
Varför kommunicerar inte min Instantel-enhet och Blastware™ med en COM-port vars värde är högre än COM20?

Blastware kan endast kommunicera med enheter som är tilldelade portar mellan COM1 och COM20. Högre COM-portar kan inte användas för kommunikation även om de är tilldelade. Genom att följa anvisningarna i dokumentet för COM-enhetshanteraren nedan kan du se alla gömda porttilldelningar och antingen ta bort dessa oanvända portar eller tilldela dina Instantel-enheter till en port i det användbara intervallet.

Dokument för COM-enhetshanteraren

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur identifierar jag förskjutningar?
 1. Skapa eller använd en händelse som har den lägsta manuella triggern inställd för den anslutna geofonen och mikrofonen
 2. Spara händelsen och öppna den med Instantel® Blastware™.
 3. Om det finns förskjutningar i händelsen kommer det att finnas parallella linjer ovanför eller under nollinjen
 4. Genomför proceduren Remove Offset (Ta bort förskjutning) eller Zero Offset (Nollställ förskjutning) på Minimate- och Minimate Pro-enheter via menyn Maintenance (Underhåll).  På Series III-enheter ska du följa dessa anvisningarna för att bort förskjutningen: Hur tar jag bort förskjutningar på en Instantel Series III-övervakningsenhet?
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Min Micromate har låst sig, kan jag starta om den?

För att starta om en låst enhet ska du trycka på följande knappar på Micromates frontpanel samtidigt.  (Enheten piper och startar om):

Sensorkontroll, konfiguration, starta övervakningsenhet, avbryt

 

När enheten har startat om ska du gå till menyn Maintenance (Underhåll) och bekräfta versionen i menyn About (Om).  Uppgradera enheten till den senaste fasta programversionen som finns att hämta under avsnittet Resurser på www.instantel.com

Exempel på gamla fasta program i Micromate visas nedan:

 

Date Created: 01/20/2016 | Last Update: 05/08/2019
Allmän
Var kan jag köpa Instantel® Blastmate II™-plotterpennor?

Instantel lagerför inte längre dessa artiklar. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan medföra.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur ansluter jag batteriet inuti Instantel® Series II- eller Series III-övervakningsenheten?

Se enhetens användarhandbok för information om att ansluta batteriet till Instantel Series II- eller Series III-övervakningsenheten.  Handböcker finns under avsnittet Resurser på www.instantel.com

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Jag har precis fått mitt instrument från Instantel och det kan endast slås på om jag ansluter laddaren. Vad ska jag göra?

Alla enheter skickas från Instantel med batteriet bortkopplat.  

 • Om du har ett instrument med en intern skrivare måste du sätta i säkringen.  Följ anvisningarna som bifogades när instrumentet skickades. 
 • Om du har ett Series III-instrument utan skrivare måste du öppna instrumentet och koppla in batteriet.  Se användarhandboken som medföljer instrumentet för anvisningar.
 • Series IV-enheter kan kräva att användare trycker på uppåtpilen och Enter-knappen samtidigt i 3 sekunder.  Medan du håller dessa knappar nedtryckta trycker du på/av för att slå på enhet.
 • Micromate-enheter kräver att användare trycker på den röda strömknappen på enhetens framsida för att slå på den.
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Hur växlar jag mellan mina Micromate- och Minimate Pro-enheters sparade filer för efterlevnadskonfiguration via THOR?

Denna funktionen är tillgänglig via THOR-menyn Unit/Manage Units (Enhet/hantera enheter).  Det finns två tillgängliga val ovanför textrutan Current Compliance Setup (Aktuell efterlevnadskonfiguration).

Via alternativ 1 kan användare visa och välja mellan sparade efterlevnadskonfigurationer på enheten.  När menyn är öppen dubbelklickar du på konfigurationen som du vill aktivera och väljer Apply (Tillämpa) för att verkställa ändringen:

 

Via alternativ 2 kan användare att öppna menyn Compliance Setup (Efterlevnadskonfiguration):

 

Date Created: 07/21/2016 | Last Update: 05/08/2019
USB-adaptrar
Vilka kablar krävs för ansluta mitt instrument till USB om min dator inte har någon serieport?

Om datorn inte har någon serieport kan du i stället ansluta till en USB-port på datorn.  Följande adaptrar är tillgängliga från Instantel

Series IV: 720A3101 (seriekabel) 714A7001 (sats med USB-serieadapter)

Series III: 716A3401 (USB-till-dator-kabel)

 

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Övervaka inställningen
Hur får jag åtkomst till alternativen Flex eller Analys i Instantel® Blastware®?

Kontrollera att dongeln är ansluten till baksidan av datorn innan du startar Blastware. Om du inte har en dongel ska du kontakta din återförsäljare för att köpa Advance Module-programmet.  Om dongeln är ansluten ska du säkerställa att Blastware inte är konfigurerat att kommunicera med en Series II-enhet. Du hittar detta alternativ i det nedre vänstra hörnet i Event Manager (Händelsehanterare).

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Hur konfigurera jag min Micromate för sommartid?

Du kan konfigurera din Micromate-enhet för automatisk justering för sommartid med hjälp av följande metoder.

 

Konfigurationsanmärkningar:

 

Det finns inte stöd för konfiguration av sommartid för en Micromate-enhet via Blastware. Blastware kommer fortsatt att stödja manuell inställning och justering av UTC-tidsförskjutningen på Micromate-enheter för distribution av enheter i olika tidszoner.

 

Justering av UTC-värdet efter aktivering av sommartid på en Micromate-enhet ändrar inte den befintliga konfigurationen av sommartid och innebär därför att UTC-värdet inte kommer att överensstämma med den valda tidszonen. Inaktivera enhetens alternativ för sommartid om du planerar att endast använda UTC-förskjutningsvärdet.

 

Konfigurera sommartid på Micromate-enheten via THOR:

 

1.   Följ anvisningarna som finns i användarhandboken till THOR (artikelnummer 723B0201) ”Avsnitt

5.6.1 Redigera enhetens datum och tid” för att konfigurera stöd för sommartid på en Micromate.

 

Konfigurera sommartid direkt via Micromate-enheten:

 

1.   På Micromate-enheten går du till konfigurationsskärmen Edit Time (Redigera tid) genom att välja snabblänksikonen eller genom att gå till Setup (Konfiguration) -> Preferences (Inställningar) -> Set System Time and UTC Offset (Ställ in systemtid och UTC-tidsförskjutning)

 

2.   I det nedre högra hörnet av konfigurationsskärmen Redigera tid väljer du DST (Sommartid) för att gå till konfigurationsskärmen DST Settings (Inställningar för sommartid).

 

 

Snabblänk för att redigera tid   

 

   Klicka för att redigera inställningar för sommartid

 

3.   På konfigurationsskärmen Inställningar för sommartid kan du aktivera eller inaktivera sommartid och välja lämplig tidszon för din sommartidskonfiguration.

 

Konfigurera Inställningar för sommartid

 

När en tidszon har valts kommer värdena för Startdatum/-tid och Slutdatum/-tid att uppdateras för att spegla den automatiska sommartidsjusteringen som kommer att göras för den valda tidszonen.

Date Created: 03/31/2016 | Last Update: 05/08/2019
Förstå händelserapporter
Min Blastmate III visar turkisk standard för efterlevnadsdiagram. Hur ändrar jag efterlevnadsdiagrammet?

Det finns ett problem i Blastware med att det tillämpade efterlevnadsdiagrammet inte indexeras korrekt i programmet, vilket innebär att det diagram som är valt i Blastware inte är det som skickas till enheten.

Lösningen på detta problem är att lägga till en extra kopia av USBM-filen för efterlevnad i mappen som innehåller filerna och sedan på nytt läsa in bibliotekskomponenterna för den enhet som använder Blastware.

Detaljerade anvisningar finns nedan.

 

 

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur konverterar jag mikrofondata från PSI till dB?

Om du redan har registrerat din händelse och Instantel® Blastware® rapporterar mikrofonresultaten i PSI i stället för dB ska du följa dessa steg: 

 1. Välj menyn File (Arkiv) och sedan Report Options (Rapportalternativ).  Fönstret Report Options (Rapportalternativ) öppnas.
 2. Välj fliken Units and Channel (Enheter och kanaler).
 3. Markera rutan bredvid Show Mic in dB (Visa mikrofon i dB).
 4. Tryck på Apply (Tillämpa) för att verkställa ändringen och stanna kvar i fönstret Report Options (Rapportalternativ) eller på OK för att verkställa ändringen och stänga fönstret.

När man arbetar med utskrivna rapporter ska man använda följande konverteringsformel:

dB = 20 x log 10(avläsning i PSI/2,90065 x 10 –9)

 

Beräkna måttenheter för ljud

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Varför registrerar inte två intilliggande Instantel-instrument samma nivå?

Vilka två instrument som helst, från Instantel eller andra, som placeras intill varandra kan rapportera olika nivåer från samma sprängning på grund av olika orsaker.  Den faktiska instrumentkonfigurationen kan signifikant påverka det registrerade resultatet.

Om instrumenten ...

 1. inte befinner sig på exakt samma plats,
 2. inte har samma inriktning,
 3. inte är jämnhöga,
 4. är kopplade till marken på olika sätt,
 5. har olika triggernivåer eller -tider och/eller
 6. har olika frekvensrespons och provtagningsfrekvenser.

Om vi antar att alla provtagningsfrekvenser och triggerinställningar är identiska kommer A/D (analog till digital)-provtagningen hos vardera instrument inte vara synkroniserad.  Detta betyder att varje instrument kommer att registrera olika punkter på vågformen och därför registrera något skilda nivåer. Ju högre frekvens hos vågformen, desto större kommer denna skillnad att vara. 

Referensmaterial:
Att följa ISEE ”Fältpraxis för tryckvågsseismografer” kan minimera dessa skillnader. 

ISEE har också publicerat Performance Specifications for Blasting Seismographs  för att bidra till att lösa dessa problem.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Satsvis bearbetning
Hur väljer jag flera händelser i Instantel® Blastware® Event Manager (Händelsehanterare)?

Instantel® Blastware® Event Manager (Händelsehanterare) väljer du en katalog att konvertera, tillämpar ett verktyg eller en process på alla händelsefiler i katalogen, eller väljer enbart specifika händelser i katalogen genom att markera dem med muspekaren.  Håll ned SKIFT-tangent och klicka på vänster musknapp för att välja en serie på varandra följande händelser, eller håll ned CTRL och klicka på vänster musknapp för att välja en serie händelser som inte ligger i följd.  

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur kan jag manuellt skicka händelsefiler till mitt Vision-projekt?

Vissa användare inhämtar händelsedata manuellt från fältinstallationer och behöver ett sätt att skicka dessa händelser till Vision-servern.  Det är möjligt att satsvis bearbeta upp till ca 500 händelser åt gången med Blastware Auto Call Home-programmet genom att följa stegen nedan

Steg 1: Hämta och konfigurera Forwarding Agent (se avsnittet Vanliga frågor genom att söka efter Var kan jag hämta Forwarding Agent för Vision? för att få ytterligare anvisningar) 

Steg 2: Konfigurera Auto Call Home-rapporter enligt nedan

Steg 3: Öppna fönstret Processing (Bearbetning) i Auto Call Home som finns under fliken Test

Steg 4: Välj händelserna från filplatsen där du manuellt sparade dem i ditt system och klicka på knappen File Convert (Filkonvertering) (observera att du kan bearbeta upp till 500 händelser med detta verktyg, men om du har stora filer kan du behöva bearbeta i mindre satser för att verktyget ska fungera)

Steg 5: Du kan visa filerna som skapas och bearbetas för Vision via målkatalogen som valdes i Reports Options/Forwarding Agent (Rapportalternativ/Forwarding Agent).  När filerna har bearbetats flyttas de till mappen Sent (Skickade) 

 

Date Created: 04/26/2018 | Last Update: 05/08/2019
Återkommer en produkt för kalibrering
Hur ofta ska jag skicka in mitt instrument för kalibrering?

Alla produkter från Instantel levereras med ett års garanti.  Alla övervakningsenheter och sensorer ges en förlängd garanti på ytterligare ett år om de skickas tillbaka till Instantel-fabriken för service och kalibrering inom 30 dagar från datumet för Nästa kalibrering som finns angivet på produktens kalibreringsetikett.

 

Instantel rekommenderar årlig kalibrering av alla sina instrument.  Denna kalibrering ger dokumenterat bevis på att ditt instrument fungerar i enlighet med instrumentspecifikationerna.

 

Nedan hittar du ISEE-rekommendationerna för årlig kalibrering (se Fältpraxis för tryckvågsseismografer):  

Kalibrering – sida 9, del IV

Fältpraxis för tryckvågsseismografer  

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Varför ska instrumentet kalibreras?

Instantel-instrumenten är utvecklade för fältanvändning, men de innehåller känslig elektronisk utrustning. Att kalibrera instrumentet hjälper till att skydda dig om dina register och registreringar någonsin ifrågasätts. Dessutom kan du bevisa spårbarhet enligt en nationell standard för de vibrations- och luftövertrycksnivåer som har registrerats om dina sprängregister någonsin tas till domstol.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
skrivare
Hur tillför jag ström till mitt instrument?

Varje instrument har ett eget internt gelbatteri.  Dessa batterier är konstruerade att laddas hela tiden utan att batteriet skadas.  Laddarens uteffekt är 12 volt likström och 500 mA med plusmittpunkt. Om växelström inte finns att tillgå kan du använda något av följande alternativ:

Alternativ strömförsörjning

    Följande är några exempel på batterier:

        Portalac®-blybatteri,
        ett djupurladdningsbart båtbatteri eller
        ett motorcykelbatteri.

Solcellspanel

Vilken solcellspanel som bör användas och hur stor den ska vara beror på din plats och mängden solljus som förekommer där.  Solcellspaneler kan köpas hos bildelsbutiker, butiker för fritidsfordon och vissa bygghandlare.  Följande är några av kriterierna att ta hänsyn till när du väljer en solcellspanel:

    En panel som är tillräckligt stor för att tillhandahålla minst 400 mA vid 12 volt,
    säkerställ att solcellspanelen är vattentät och
    har inbyggda dioder som hindrar solcellspanelen från att ladda ur batteriet under natten. 

Micromate-enheter kräver USB-strömförsörjning och kan använda valfri extern USB-strömkälla med kapacitet att tillföra ström på 1 000 mA.  

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
modem
Mina modemanslutningar är oregelbundna och Auto Call Home-anslutningar kan också påverkas.
 1. Logga in på modemet och verifiera att modemets ”Keep Alive”-läge har inaktiverats.  
 2. När Keep Alive-läget är aktiverat kommer enheten att starta om när det inte har funnits någon trafik på serieporten under den tidsperiod som anges som ”keep alive”-fördröjning.
 3. Verifiera också att modemets fasta program är aktuellt. Sierra Wireless släpper regelbundet fasta program med förbättringar och buggfixar.
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Vilka är kraven för att konfigurera en fjärrövervakningsstation?
Detta är en allmän översikt över vilken utrustning som krävs för att konfigurera en fjärrövervakningsstation – alla dessa förslag kan modifieras för att uppfylla dina specifika kommunikations- och säkerhetskrav:
 
Säker och vädertålig inneslutning
 1. Inneslutningen måste ha tillräckligt med utrymme för att montera en Instantel®-övervakningsenhet, ett modem och ett externt batteri. 
Modem
 1. Instantel har testat och godkänt modemen Sierra Wireless Raven Series, LS300, GX400 och RV50
 2. Modemen kräver i allmänhet en likströmsförsörjning på 12 V eller en strömväxelriktare.  För att spara ström kan modemet styras via en brytare och endast slås på när enheten är redo att skicka data. 

Ström

 1. Växelström
 2. Batteridrift – batteriet måste rymmas i inneslutningen och tillföra tillräckligt med ström för att driva modemet och övervakningsenheten.  Följande är några exempel på batterier:
  • Portalac®-blybatteri,
  • ett djupurladdningsbart båtbatteri eller
  • ett motorcykelbatteri.
Solcellspanel
Solcellspanelens lämplighet beror på din plats och mängden solljus som förekommer där.  Solcellspaneler kan köpas hos bildelsbutiker, butiker för fritidsfordon och vissa bygghandlare.  Följande är några av kriterierna att ta hänsyn till när du väljer en solcellspanel:
 1. En panel som är tillräckligt stor för att tillhandahålla minst 400 mA vid 12 volt,
 2. säkerställ att solcellspanelen är vattentät och
 3. har inbyggda dioder som hindrar solcellspanelen från att ladda ur batteriet under natten. 
Installation
Installationen beror på hur länge platsen kommer att användas och hur säker den måste vara.  Här är några förslag:
 1. Inneslutningen kan fästas på en påle som man driver ner i marken eller som cementeras fast. 
 2. Ett hål måste borras på undersidan av inneslutningen för att dra igenom kablarna för geofonen, mikrofonen och möjligtvis antennen. 
 3. Om säkerhet är ett problem kan detta hål borras på lådans baksida och riktas in med ett av hålen på pålen för att skydda kablarna.  
 4. Kablarna kan antingen dras ut från pålen under marken eller vid mikrofonen och antennen. 
VIKTIGT! Testa all kommunikation, batteriet och laddningsmetoderna innan du monterar inneslutningen på fjärrplatsen.
 
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
uppskattningar
Hur får jag en kostnadsuppskattning för reparation av mitt instrument?

Om du behöver en kostnadsuppskattning ska du notera detta i kommentarsfältet i formuläret för godkänd retur av material (RMA). Vi kommer att ge din auktoriserade Instantel-återförsäljare en komplett offert för reparationskostnader inom sju arbetsdagar efter att vi har mottagit din utrustning.

Vi tillämpar en minimidebitering på 1 1/2 timme för samtliga enheter, även om kostnadsuppskattningen avvisas och enheten skickas tillbaka utan att service har utförts. 

Se även Returnera en produkt för service

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Utskriftshändelser
Hur skriver jag ut en PDF-version av min händelserapport från Blastware?

Ett av det enklaste sätten att skapa en PDF-version av en händelserapport i Blastware är att följa stegen nedan:

1) Hämta och installera en PDF-skapare från en webbplats såsom pdfforge

2) Öppna händelsen som du vill skriva ut i Event Manager (Händelsehanteraren)

3) Välj Print (Skriv ut) från rullgardinsmenyn File (Arkiv) överst på sidan

4) Välj PDF-skaparen som utmatningsenhet från rullgardinsmenyn Printer Name (Skrivarnamn) och spara PDF-filen till en lämplig mapp.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Övervaka inställningen
Hur ansluter jag till en Series IV-enhet via en Ethernet-kabel?
 

Konfigurera Ethernet-kommunikation för Minimate Pro (automatisk IP-adress)

När du använder en automatisk IP-adress behöver du inte ändra IP-adressen på din dator eller ha administratörsbehörighet.
 

Konfigurera IP-adressen i Blastware
1. Starta Blastware.
2. Med kryssrutan Series IV markerad i den nedre menyn klickar du på menyn Unit (Enhet) och sedan på Communications (Kommunikation).
3. Markera kryssrutan Automatic IP Address (Automatisk IP-adress)
4. Klicka på knappen Close (Stäng).


Konfigurera IP-adressen för Minimate Pro
1. Med Minimate Pro ansluten till din dator via en Ethernet-kabel startar du Minimate Pro och klickar på knappen Setup (Konfiguration). Tryck på nedpilstangenten tills View/Edit Preferences (Visa/redigera inställningar) är markerad och tryck sedan på Enter-knappen.
2. Tryck på nedpilstangenten tills Ethernet är markerad och tryck sedan på högerpilstangenten.
3. Ange följande alternativ:
     • Ethernet: On (På)
     • Mode (Läge): Automatic (Automatisk)
4. Tryck på Enter.
5. Tryck på Cancel (Avbryt).
6. Tryck på Cancel (Avbryt).


Testa IP-adressen
1. Starta Blastware.
2. Med kryssrutan Series IV markerad i den nedre menyn klickar du på menyn Unit (Enhet) och sedan på Communications (Kommunikation).
3. Klicka på knappen Test Communications (Testa kommunikation).
     • Om du har en enda enhet kommer kommunikationsresultatet att visas i en dialogruta. Klicka på OK.
     • Om du har flera enheter kommer en lista med enheter att visas. Klicka på enhetsnamnet som du ska konfigurera och sedan på knappen Test (Testa). Klicka på Exit (Avsluta).
4. Klicka på knappen Close (Stäng).
5. Med enheten ansluten till datorn ska du starta enheten och klicka på knappen Setup (Konfigurera).
6. Tryck på nedpilstangenten tills menyn Maintenance (Underhåll) är markerad och tryck sedan på Enter-knappen.
7. Tryck på nedpilstangenten tills View Ethernet Data (Visa Ethernet-data) är markerad och tryck sedan på högerpilstangenten.

Konfigurera Ethernet-kommunikation för Minimate Pro (statisk IP-adress)
Du kan endast konfigurera Ethernet-kommunikation med en statisk IP-adress om du har administratörsbehörighet på datorn.
 

Konfigurera IP-adressen på din dator

1. Få en IP-adress av din internetleverantör eller nätverksadministratör.
2. På din dator konfigurerar du datorns IP-adress till IP-adressen som du har fått av din internetleverantör eller nätverksadministratör. Hur du gör detta beror på vilket Windows-operativsystem du har. Information om hur du konfigurerar IP-adressen finns i dokumentationen som medföljer ditt Windows-operativsystem.
3. Skriv ned vilken subnätmask som din dator använder.


Konfigurera IP-adressen på din Minimate Pro
1. Med Minimate Pro ansluten till din dator via en Ethernet-kabel startar du Minimate Pro och klickar på knappen Setup (Konfiguration). Tryck på nedpilstangenten tills View/Edit Preferences (Visa/redigera inställningar) är markerad och tryck sedan på Enter-knappen.
2. Tryck på nedpilstangenten tills Ethernet är markerad och tryck sedan på högerpilstangenten.
3. Ange följande alternativ:
     • Ethernet: On (På)
     • Mode (Läge): Statisk IP
4. Ställ in den statiska IP-adressen till en IP-adress inom domänen som tillhör den IP-adress som du har fått av din internetleverantör eller nätverksadministratör.
5. Ställ in en statisk IP-mask som matchar subnätmasken som används på datorn du vill ansluta till.
6. Tryck på Enter.
7. Tryck på Cancel (Avbryt).
8. Tryck på Cancel (Avbryt).
Du kan när som helst kontrollera din Ethernet-information genom att välja menyn Maintenance (Underhåll) och sedan View Ethernet Data (Visa Ethernet-data).


Konfigurera IP-adressen i Blastware
1. Starta Blastware.
2. Med kryssrutan Series IV markerad i den nedre menyn klickar du på menyn Unit (Enhet) och sedan på Communications (Kommunikation).
3. Markera kryssrutan Static IP Address (Statisk IP-adress) och ange sedan IP-adressen som du ställde in för Minimate Pro.
4. I rutan Port anger du 9034.
5. Klicka på knappen Test Communications (Testa kommunikation).

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Mina vågformshändelser visar att sensorkontrollen har inaktiverats även om jag har aktiverat sensorkontroll efter varje händelse. Hur kan jag undvika detta?

Det finns tre olika scenarier för sensorkontroll och de fungerar alla olika i registreringsläget Histogram-Combo:

Innan övervakning – sensorkontrollen utförs innan övervakningen påbörjas och resultatet läggs till i händelseregistreringarna för både vågform och histogram.  

Efter varje händelse – sensorkontrollen utförs när händelseregistreringen har slutförts. I händelse av en överskriden trigger registreras vågformshändelsen utan att någon sensorkontroll utförs. Detta beror på att histogrammet fortsätter att registrera och en sensorkontroll skulle i detta fall registreras som en del av histogramhändelsen. När histogramregistreringen är slutförd registreras sensorkontrollen och läggs endast till i histogramhändelsen. 

Inaktiverad – sensorkontrollfunktionen är inaktiverad.

Problemet åtgärdas om du redigerar efterlevnadskonfigurationen så att sensorkontrollen utförs innan övervakningen.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur inaktiverar jag schemaläggningsläget för Micromate® lokalt?

När du startar Micromate kan ett meddelande visa att enheten är i läget övervakningsschemaläggning och att schemaläggaren är aktiv. För att lokalt kringgå det och tvinga enheten att börja övervaka utan att ansluta till Blastware™ och inaktivera övervakningsenhetens schemaläggare ska du utföra följande steg:

1) På Micromate väljer du Setup (Konfiguration) -> View/Edit Current Setup (Visa/redigera aktuell konfiguration).

2) Rulla ner och växla schemaläggningsinställningen till Av.

3) Tryck på Avbryt och spara ändringar.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Kan ett visuellt larm eller ljudlarm programmeras för att varna arbetare på platsen när en specifik vibrationsnivå har överskridits?

Instantel® tillverkar fjärrlarmsstyrenheter som ansluts till Instantel-instrumentet och ger två nivåer av ljudlarm och visuella larm.  

Fjärralarmet har två utgångar som kan anslutas till externa lampor eller akustiska larmdon och som aktiveras när varnings- eller larmvibrationsnivåerna överskrids. 

Denna produkt är mycket användbar för operatören vid påldrivning, där den visar när man närmar sig vibrationsgränserna.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Vad ska jag ställa in mitt instruments registreringstid på för att säkerställa att jag registrerar hela händelsen?

Det finns två saker att ta hänsyn till när man beräknar registreringstiden för en händelse:

 1. sprängvaraktigheten, inklusive alla fördröjningar på grund av sprängdesignen och
 2. avståndet mellan sprängplatsen och instrumentets placering.

Eftersom markvibrationerna når seismografen väsentligt snabbare än luftövertrycket, kan man använda ljudhastigheten (cirka 344 m/s eller 1 130 fot/s) för att beräkna hur lång tid det kommer att ta för luftövertrycket att komma fram.
 
Förflyttningstiden kan beräknas genom att dividera avståndet mellan sprängplatsen och instrumentets placering med ljudhastigheten.  Lägg till resultatet av denna beräkning till sprängvaraktigheten för att fastställa den minsta registreringstiden. Se till att alltid runda av delsekunder uppåt i denna beräkning.

Följande exempel kan användas som referens.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Finns det någon bästa praxis att följa när man konfigurerar ett instrument? (Procedur för att ta bort förskjutning, nollställa förskjutning)

Förskjutningar tas bort vid fabriken innan nya instrument levereras, men det är alltid bästa praxis att ta bort förskjutningar innan du börjar övervaka. Detta inbegriper när en geofon installeras på en ny plats, övervakningsenheten byts ut eller om geofonens position ändras. Att ta bort förskjutningar från din övervakningsutrustning säkerställer att dina data är så precisa som möjligt.

Nedan hittar du anvisningar om hur funktionen Ta bort förskjutningar fungerar på dina Micromate- och Minimate Pro-övervakningsenheter. Denna information finns även i användarhandböckerna till Micromate och Minimate Pro, som finns att hämta under avsnittet Resurser

 

Så här tar du bort förskjutningar på Micromate-övervakningsenheter

 

Så här tar du bort förskjutningar på Minimate Pro-övervakningsenheter

 

Date Created: 08/22/2017 | Last Update: 01/22/2019
Godkända servicefaciliteter
Var finns den närmaste auktoriserade Instantel-anläggningen för kalibrering?

En komplett lista över våra auktoriserade serviceanläggningar finns under avsnittet Service och kalibrering på vår webbplats.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Retur Fraktinstruktioner
Hur skickar jag tillbaka min enhet till Instantel för service eller kalibrering?

Innan du skickar in din enhet för service måste du få ett nummer för godkänd retur av material (RMA-nummer). Detta nummer är tillgängligt online när du har loggat in på Instantel® InfoChange™.  Om du inte har ett konto ska du klicka på länken ”Creating an Account” (Skapa ett konto) nedan.

 1. Tryck på knappen Login (Logga in) och ange ditt användar-id och lösenord. 
 2. När du har loggat in visas RMA-knappen överst till höger i fönstret. Tryck på knappen och välj Enter RMA (Ange RMA). 
 3. Kontrollera att din företagsinformation är korrekt och tryck på Continue (Fortsätt).
 4. Ange serienumret (inklusive de två tecken som visas i fältet Model (Modell)), vilken service du behöver och vilken speditör du vill använda för returen. 
 5. Tryck på Submit (Skicka). 

RMA-numret visas på skärmen och ett e-postmeddelanden skickas till e-postadressen i din kontoprofil. Detta RMA-nummer måste vara skrivet på utsidan av fraktlådan och på fraktsedeln.  Alla produkter ska skickas till Instantel med förbetalda tjänster/avgifter och med leverans dörr-till-dörr (se adresserna nedan).  

Obs! Om du har flera enheter som ska returneras trycker du på ”Enter Another RMA” (Ange en annan RMA), annars trycker du på ”Done” (Klar).

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/09/2019
Tjänster som tillhandahålls
Vilka instrumentmodeller kalibrerar ni?

För att säkerställa högsta möjliga kalibreringskvalitet kalibrerar Instantel endast instrument som vi har tillverkat.  Vi rekommenderar att du returnerar ditt instrument till tillverkaren eller en auktoriserad kalibreringsanläggning.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/09/2019
Sensor Installation
Hur och var ska geofonen installeras?

Typen av övervakning, närheten till vibrationskällan och den förväntade vibrationsnivån dikterar hur geofonen ska installeras.  Geofonen kan grävas ned, bultas fast, installeras under en sandsäck, spikas eller väggmonteras för att passa dina krav.

ISEE har publicerat ”Fältpraxis för tryckvågsseismografer”, ett dokument som fokuserar på korrekt installation av sensorer för sprängningsövervakning. 

 

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur monterar jag den treaxliga Instantel-geofonen på en vägg?

Instantel har designat och testat en väggmonteringssats för treaxliga geofoner (artikelnummer 718A0101) som inte stör geofonens amplituds- och frekvensrespons.

Väggmonteringssats för geofon – installationsguide

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Avancerad programvara
Hur konverterar jag flera händelser till ASCII-filformat?

Terminologi:

Följande beskriver filformaten som använda i denna bulletin:

ASCII (Event Manager (Händelsehanterare) och Call Home)
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) är ett standardschema för teckenkodning som används av de flesta datorer för att visa bokstäver, siffror och specialtecken.

 
XML (endast tillgänglig i Call Home)
XML (Extensible Markup Language) är en specifikation som har utvecklats av World Wide Web Consortium (W3C). XML är en avskalad version av SGML (Standard Generalized Markup Language) och utvecklades särskilt för webbdokument. Den låter utvecklare skapa egna anpassade taggar samt aktivera definition, överföring, validering och tolkning av data mellan program och mellan organisationer.

Anvisningar:

Det finns ingen funktion som automatiskt konverterar en fil till ASCII-format i Instantel® Blastware® Event Manager (Händelsehanterare). Det enda sättet att automatisera denna process är om enheterna använder programmets Auto Call Home-funktion.  Auto Call Home-rapportalternativen ger möjlighet att automatiskt konvertera filer till ASCII, XML eller båda formaten.

 

För att konvertera en enskild eller flera händelser till ASCII-formatet ska du följa dessa steg:

 1. Med Blastware® Event Manager (Händelsehanterare) väljer du en katalog som innehåller händelsefiler för att konvertera alla händelser i katalogen, eller så väljer du endast specifika händelser i katalogen genom att markera dem med din muspekare.  Tryck på tangentbordets SKIFT-tangent och musens valknapp samtidigt för att välja en serie på varandra följande händelser, eller tryck på CTRL och musens valknapp samtidigt för att välja en serie händelser som inte ligger i följd.  
 2. I Event Manager (Händelsehanteraren) väljer du ASCII-ikonen. Fönstret Event to ASCII Conversion (Konvertering av händelse till ASCII) öppnas. 
 3. Tryck på knappen Settings (Inställningar). Fönstret ASCII Conversion Settings (Konverteringsinställningar för ASCII) öppnas.
 4. Nedtill i fönstret ASCII Conversion Settings (Konverteringsinställningar för ASCII), under avsnittet Output Filename (Filnamn för utdata), väljer du radioknappen bredvid textinmatningsrutan Prefix a Letter (Lägg till en bokstav som prefix).  För att enkelt kunna identifiera de konverterade filerna kan du ange bokstaven Z (eller annan valfri bokstav utan citattecken) – detta innebär att ett Z läggs till som första bokstav i filnamnet för alla filer som har konverterats till ASCII-filformat.
 5. Välj OK för att stänga fönstret ASCII Conversion Settings (Konverteringsinställningar för ASCII).
 6. I fönstret Event to ASCII conversion (Konvertering av händelse till ASCII) väljer du katalogen där alla konverterade händelsefiler ska sparas.  För att ändra standardkatalogen anger du en ny katalogsökväg eller trycker på den fyrkantiga knappen med tre punkter till höger om textinmatningsfönstret Save Converted Files to Directory (Spara konverterade filer till katalog).
 7. Välj Convert all (Konvertera alla) (om du har valt en katalog) eller knappen Convert Selected (Konvertera valda), så konverteras händelserna.
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/09/2019
Grundläggande övervakning
Var kan jag hämta den senaste versionen av Blastware?

Den senaste version av Blastware-programmet kan hämtas under avsnittet Resurser på Instantel®-webbplatsen

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/09/2019
Varför utlöses min enhet hela tiden trots att det inte förekommer någon aktivitet?
 1. Enhetens triggernivåer är inställda på för låga värden.
 2. Enheten har förskjutningar.
 3. Kontrollera om det finns skador på sensorkablarna.
 4. Kontrollera om det finns vatten eller föroreningar på sensorns eller enhetens kontakter.
   a. Om de är våta ska du torka dem torra och ta bort alla föroreningar från kontakterna.
 
 
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Vilken är den bästa produkten att använda i en bullermiljö med hög EMI (elektromagnetisk störning)?

Innan du installerar någon övervakningsutrustning rekommenderar Instantel att installationsplatsen undersöks för att identifiera potentiella bulleremissioner. Slutanvändaren bör sedan kontakta sin Instantel-återförsäljare för att få råd om vilka Instantel-övervakningsenheter som är bäst lämpade för tillämpningen.

I bullerrika miljöer rekommenderar Instantel att man använder enheterna Series IV Minimate Pro4 eller Minimate Pro6. Dessa enheter är utformade med metallhöljen och robusta kontakter som är avskärmade. Minimate Pro4 och Minimate Pro6 är de Instantel-produkter som har den bästa bullerimmuniteten.  Beroende på bullernivån kan andra modeller också fungera i dessa miljöer men då ska man vara extra försiktig. 

Detta är endast en rekommendation. Det slutgiltiga produktvalet och -konfigurationen baseras på fälttester.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Hur hämtar jag en tjänstelogg från Micromate eller Minimate Pro för att skicka den till Instantel-supporten för granskning?

Så här hämtar du tjänsteloggar från Micromate- eller Minimate Pro-enheter:

1) Upprätta kommunikation med instrumentet i Unit/Communications (Enhet/kommunikation) för att verifiera en anslutning.

2) Växla enhetstyp till Series IV genom att markera rutan längs ner på skärmen om du ansluter till en Micromate (se till att COM-porten i Series IV-kommunikationsmenyn matchar kommunikationsporten i Micromate om du ansluter till en Micromate).

3) I menyn Tools (Verktyg) väljer du Save Series IV Service Log (Spara Series IV-tjänstelogg).

4) Välj en plats att spara filen till i rutan Select Output (Välj utdata).  Om tjänsteloggen innehåller data visas ett bekräftelsefönster som listar antalet kopierade poster från tjänsteloggen.  Om tjänsteloggen är tom ser du ett felmeddelande som anger att 0 tjänsteloggar har skrivits.

6) Gå till filplatsen och leta upp .SVR-filen som ska skickas till Instantel för granskning.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Service
Vilken är stiftlayouten för AUX-portar på Minimate Pro?

Här är stiftlayouten för Minimate Pro/Series IV AUX-portar:

Stift B = STRÖM JORD
Stift C = STRÖM
Stift F = IN/UT1
Stift L = UT2

följande utgångar på larmstyrenheten drivs av stift:

Varning: UT1
Larm: UT2
Trigger med ledningsbrott: IN/UT1
Aktivera modem/larm: UT2 

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Vilken är stiftlayouten för AUX-portar på Micromate?

Här är stiftlayouten för Micromate AUX-portar (M8 skottkontakt):

Stift 2 = UT1
Stift 6 = UT2
Stift 3 = ANVÄNDS EJ
Stift 4 = STRÖM JORD
Stift 1 = IN
Stift 5 = STRÖM

följande utgångar på larmstyrenheten drivs av stift:

Varning: UT1
Larm: UT2
Aktivera modem/larm: UT2 

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
RMA s / Frågor / Meddelanden
Hur söker jag efter alla artiklar som innehåller ett specifikt ord eller en specifik fras i Instantel®-databasen med vanliga frågor (FAQ)?

Så här hittar du en artikel som innehåller ett specifikt ord eller fras på Instantels webbplats:  

 1. Du kan söka på hela webbplatsen genom att använda sökknappen överst på hemsidan.
 2. Skriv in dina sökord i frågerutan på sidan Vanliga frågor.
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Hur hittar jag min lokala auktoriserade Instantel-återförsäljare?

Du hittar din närmaste återförsäljare genom att välja fliken Locate Dealer (Hitta återförsäljare) överst på Instantels webbplats.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Underhålla ditt konto
Hur ändrar jag min e-postadress för InfoChange™?

För att ändra din e-postadress i InfoChange™ måste du först logga in på InfoChange

När du har loggat in väljer du My Profile (Min profil) och anger din nya e-postadress.  Tryck sedan på Update (Uppdatera) för att spara ändringarna.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Tjänstens omloppstid
Hur lång tid kommer kalibreringen av min Instantel-seismograf att ta?

När du begär ett RMA-nummer kommer våra aktuella handläggningstider att inkluderas i RMA-bekräftelsen som du får via e-post.  På samma sätt kommer också handläggningstider att inkluderas i e-postmeddelandet som du får när din enhet anländer till Instantel.

 

Instantels mål är:

 

 1. Att tillhandahålla en komplett offert inom tre arbetsdagar efter att vi har tagit emot ett instrument som behöver kalibrering och endast mindre reparationer.
 2. Att tillhandahålla en komplett offert inom sju arbetsdagar efter att vi har tagit emot ett instrument som kräver större reparationer.    
 3. Att färdigställa och skicka alla instrument inom tre arbetsdagar efter att vi har fått ett godkännande från återförsäljaren.

 

OBS!  Eftersom godkännandeprocessen inte kan styras inbegriper dessa mål inte tiden då ett instrument väntar på godkännande. 

 

Tyvärr kan vi tidvis ha större arbetsbelastning än förväntat och då kan våra handläggningstider överstiga våra mål.  Instantel är trogen dessa mål och arbetar hårt för att minimera kundens påverkan under dessa väntetider.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/09/2019
Allt
Hur kan jag ge återkoppling angående Instantel®-produkter eller -tjänster?

Instantel® välkomnar dina kommentarer och synpunkter på vårt företag, våra produkter och vår service.

Skicka dina synpunkter till oss:

 1. Logga in på InfoChange.
 2. Tryck på knappen Ask a Question (Ställ en fråga).
 3. Välj ämnet Customer Feedback (Kundåterkoppling).
 4. Tryck på knappen Continue (Fortsätt).
 5. Ange en kort beskrivning av ämnet.
 6. Ange detaljerad information i fältet Question (Fråga).
 7. Klicka på Ask (Ställ fråga).

Din fråga tilldelas ett unikt referensnummer som du kan spåra genom att gå till My Questions (Mina frågor) och välja ditt referensnummer.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Fjärrövervakning
Varför ringer inte enheten hem när jag använder Auto Call Home™-funktionen?

Felsökningstips:

 1. Tidsinställningen för Auto Call Home ska vara inom övervakningsperioden.
 2. Enheten ringer endast när den är i övervakningsläge.
 3. Auto Call Home-programmet ska vara aktivt på datorn och visa ”connected” (ansluten).
 4. Fjärrenhetens serienummer eller jokertecknet * ska vara angivet i Auto Call Home-menyn Setup Unit (Konfigurera enhet).
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Vad händer med enhetens associerade händelser när jag tar bort en enhet från ett projekt i Vision™?

När en enhet tas bort från ett projekt finns den kvar i projektets enhetsmeny, men är gråtonad och i arkiverat tillstånd.

Alla händelser som har publicerats till projektet finns kvar i projektets händelsemeny, även när enheten är arkiverad.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Varför saknar min Vision-webbplats sammanfattningsdata för en eller alla mina kanaler (men min pdf och mina händelsedata är kompletta)?

Vision använder data från XML-filen för att publicera på webbplatsen. När ett kanalnamn har redigerats och inte uppfyller standardkonventionerna för tvärgående, vertikala och längsgående kanalnamn kan databasen inte uppdateras. För att åtgärda detta ska du granska kanalnamnen i efterlevnadskonfigurationen och döpa om dem om så behövs.

Date Created: 05/24/2016 | Last Update: 05/08/2019
Hur kan jag förlänga livslängden på mitt externa batteri under långvarig fjärrövervakning?

Modemets uppvärmningsfunktion låter Micromate-användare förlänga livslängden på de externa batterier som används för att driva modemet vid fjärrövervakningsstationer. Funktionen reducerar storleken på det externa batteriet och solcellspanelen som krävs för att driva fjärrstationen samt reducerar antalet platsbesök som behövs för att byta ut externa batterier.

 

Se bilagan nedan för en fullständig funktionsbeskrivning:

Date Created: 08/08/2016 | Last Update: 05/08/2019
Finns det några alternativ till modem som kan användas för serie-till-Ethernet-kommunikation med instrumenten (fjärranslutningar)?

Användare kan byta ut ett modem mot Lanrtonix UDS1100 (serie-till-Ethernet-konverterare) för att reducera associerade modemavgifter på fjärrplatser som har tillgång till Ethernet-nätverk.  

 

Anvisningar:  

Date Created: 06/14/2018 | Last Update: 05/08/2019
Snabbstartsguide för Vision

Följande länk tar dig till en snabbstartsguide som hjälper dig att komma igång med Vision. Där beskrivs grunderna för hur du konfigurerar dina projekt och visar data från dina övervakningsenheter.

Date Created: 07/24/2018 | Last Update: 05/08/2019
Första installationen
Var kan jag hämta Forwarding Agent för Vision™?

Hämtningen av Forwarding Agent finns i rullgardinsmenyn överst till höger på webbsidan. 

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur konfigurerar jag mina Auto Call Home™-rapporter så att jag skickar rätt filer till Vision?

Auto Call Home-rapporter ska konfigureras enligt nedan. Se till att inte markera rutan Use Serial Number as Subdirectory (Använd serienummer som underkatalog).

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur ändrar jag mitt Vision™-lösenord från standardlösenordet till mitt eget?

Du kan ändra ditt Vision™-lösenord genom att välja Change Password (Ändra lösenord) från rullgardinsmenyn överst till höger på skärmen.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur ändrar jag användarnamn och lösenord för min Forwarding Agent i Vision™?

1) På huvudkontrollpanelen väljer du Edit Company (Redigera företag).

2) Klicka på knappen Next (Nästa).

3) Redigera användarnamnet och lösenordet efter behov.

4) Klicka på knappen Save (Spara). Lösenordet är nu ändrat.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur ställer jag in måttenheter i Vision™ (dvs. metriska eller brittiska)?

Vilka enheter som visas på din Vision-webbplats avgörs av rapportkonfigurationen i Auto Call Home. Systeminställningen för måttenhet avgör vilka måttenheter som visas i Vision.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur konfigurerar jag min Micromate och Blastware för att genomföra en Auto Call Home-session?

Hämta instruktionsbladet nedan för att få detaljerade anvisningar.

Micromate Auto Call Home-konfiguration

 

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Hur kan jag kopiera/säkerhetskopiera min befintliga THOR-konfiguration till en ny server?

THOR-databasfilen (THOR.db3) innehåller all konfigurations-, enhets- och projektinformation och finns i mappen C:\ProgramData\Instantel\THOR\DB på din server.

Programmets datamapp är en dold mapp så du kan behöva aktivera visning av dolda mappar i ditt operativsystem.  Sök efter information om hur du gör detta på det specifika operativsystem du har.

När du har kopierat filen kan du vid behov klistra in den till en ny THOR-installation.  

*Befintliga händelserapporter kopieras inte med denna åtgärd, utan måste kopieras manuellt eller länkas via ett användarkonto på nätverket. Kontakta din lokala IT-support om du behöver hjälp. 

 

Date Created: 02/12/2018 | Last Update: 01/22/2019
Kan jag konfigurera mitt modem så att det skickar händelser direkt till min Vision-webbplats?

Vision har stöd för direktkommunikation från fjärrenheter, vilket tar bort kravet på att ringa in till en värdserver på kontoret.  Detta reducerar kostnaderna för support och infrastruktur som förknippas med fjärrövervakningar.

Exempel på modifieringar av modemkonfiguration finns nedan. De ändringar som krävs för att skicka till Vision är:

Destinationsport: 8070

Destinationsadress: vision.instantel.com

Date Created: 05/14/2018 | Last Update: 06/29/2020
Hur aktiverar jag vidarebefordring till Vision i THOR?

När du väl har en aktiv Vision-webbplats och projekt- samt instrumenttilldelningar har utförts är det dags att konfigurera THOR att vidarebefordra händelser till webbplatsen.

För att skicka händelser till Vision-webbportalen måste du aktivera vidarebefordring och ange inloggningsuppgifterna som du har fått av Instantel

Ange inloggningsuppgifter:

Ange inloggningsuppgifterna under fliken Preferences (Inställningar) i Vision.  Du kan testa anslutningen för att säkerställa att du är uppkopplad.  Tryck på Apply (Tillämpa) för att slutföra konfigurationen

Aktivera vidarebefordring på fliken Auto Call Home:

Välj Send Events to Instantel Vision (Skicka händelser till Instantel Vision) under Filter på Auto Call Home-fliken.  Du måste välja ikonen för att kunna redigera alternativen.  Tryck på Apply (Tillämpa) för att slutföra konfigurationen.

 

Aktivera vidarebefordring för ditt specifika projekt:

På fliken Projects & Events (Projekt och händelser) kan du välja att aktivera vidarebefordring till Vision för varje projekt baserat på de krav du har.  För att tillämpa Vision-inloggningsuppgifter och inställningar på projektnivå går du till fliken Project and Events (Projekt och händelser) och väljer ikonen Manage Projects (Hantera projekt), där du kan redigera projektinställningarna. 

Du kan välja att använda de inloggningsuppgifter som beskrivs i steg 1 ovan, eller så kan du ange projektspecifika inloggningsuppgifter här om du har sådana.

   

Obs! Som standard är Vision inaktiverad. 

Date Created: 08/23/2017 | Last Update: 01/22/2019
Hur konfigurerar jag min Micromate och THOR för att genomföra en Auto Call Home-session?

Hämta instruktionsbladet nedan för att få detaljerade anvisningar.

Date Created: 08/03/2018 | Last Update: 01/22/2019
Hur skickar jag data från Campbell Scientific Data Logger till Instantel Vision-webbplatsen? Har ni några exempelkoder som man kan titta på?

Instantel Vision har kapacitet att visa data från Campbell Scientific Data Loggers. För att göra detta ska du lägga till enhetens serienummer och namn i Vision-projektet precis som du gör med instrument från Instantel. 

Följande kod kan läggas till i Campbell Scientific-programmet så att det börjar skicka data till Vision-servern. Denna kod konfigurerar enheten att periodiskt skicka data.  Du måste mata in denna kod i csi-programmet, före EndProg-raden.

 

Kodexempel:

SlowSequence

Do

     Delay(1,,Hr)

     FTPClient ("209.217.83.116", "", "", "",

    "_", 2, 0, 0, Hr, 8)

Loop

 

: hur ofta enheten ska skicka data till vision

: användarnamnet för Vision-webbtjänsten som används för THOR Auto Call Home

: lösenordet för Vision-webbtjänsten som används för THOR Auto Call Home

: namnet på datatabellen i csi-programmet. Datatabellen anges i början av csi-programmet

: dataloggarens serienummer.

 

Detta är ett fullständigt exempel på hur data registreras och skickas till en server. Den markerade texten är namnet på datatabellen

 

 

 

Date Created: 09/25/2017 | Last Update: 01/22/2019
Bearbetningshändelser
Hur kan jag jämföra toppvärde av partikelhastighet (PPV) med Richterskalan?
Det finns inget praktiskt sätt att relatera avläsningarna från ditt instrument till Richterskalan.  Ett nummer på Richterskalan representerar den totala magnituden för en jordrörelse medan instrumentavläsningen indikerar intensiteten hos en markrörelse på en given plats. 
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Vård och underhåll
Hur tar jag bort förskjutningar på en Instantel® Series III-övervakningsenhet?

För att åtgärda ett förskjutningsproblem hos Instantel® Blastmate III™ eller Minimate Plus™ ska du följa anvisningarna nedan:

 1. Säkerställ att du befinner dig i ett tyst område med låga vibrationsnivåer.
 2. Slå på Instantel Minimate Plus eller Blastmate III.
 3. Anslut geofonen och mikrofonen (endast linjär).
 4. Tryck på Test-knappen.
 5. Vänta tills resultaten av Sensorkontrollen visas.
 6. Tryck samtidigt på knapparna Start Monitor (Starta övervakning) och Option (Alternativ).
 7. Meddelandet ”Performing Autozero” (Utför automatisk nollställning) visas på skärmen.
 8. Tryck på Enter-knappen.
 9. Säkerställ att sensorerna är korrekt anslutna och tryck på Enter-knappen.
 10. Vänta medan enheten utför automatisk nollställning
 11. Tryck två gånger på Enter​-knappen.

Du är nu i huvudmenyn i läget Ready To Monitor (Klar att övervaka) med förskjutningsproblemet korrigerat. 

 

OBS!
När du utför en Autozero (Automatisk nollställning) på någon Series III-enhet ska listan med förstärkningsnummer X1 och X8 vara mellan 2027 och 2069. Om detta inte är fallet ska du upprepa processen Autozero (Automatisk nollställning). Om värdena ligger extremt långt utanför det angivna intervallet ska enheten skickas in för reparation.
 
Om processen inte åtgärdar förskjutningsproblemet behöver du returnera enheten och sensorerna till Instantel för reparation.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 05/08/2019
Företaget
Var ligger Instantels tillverkningshuvudkontor?

Instantels tillverkningshuvudkontor ligger i Ottawa, Kanada.  Det är här vi designar, tillverkar och utför service av våra produkter.

Postadress:
Instantel
309 Legget Drive
Ottawa, Ontario  K2K 3A3
Kanada

Instantel har också partneranläggningar i flera länder som tillhandahåller reparations- och kalibreringstjänster för Instantels produkter. Vår tjänst hitta kalibreringsplats hjälper dig att hitta en auktoriserad Instantel-anläggning för reparation och kalibrering i din region.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Databehandling och modellering
Kan jag skicka en rapport med bara ljuddata till en kund och utesluta vibrationsdata?

Du kan använda fliken Units and Channel (Enheter och kanal) i menyn Report options (Rapportalternativ) för att välja specifika kanaler som du vill visa i dina rapporter.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Kan jag konvertera flera händelsefiler till ASCII samtidigt?
 1. Markera händelsefilerna som du vill konvertera och klicka på ASCII-knappen i händelsehanteraren.  
 2. Ange filnamn i inställningarna: Filer kommer att skrivas över om du inte väljer ett unikt utdatafilnamn via knappen Settings (Inställningar) innan du konverterar filerna (enhetens serienummer och val av händelsedata ger en unik identifierare).
 3. Välj Convert Selected (Konvertera markerade). Filerna sparas till den katalog som du har valt.
Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Godkända kalibreringsanläggningar
Var finns den närmaste auktoriserade Instantel-anläggningen för service och kalibrering?

Du hittar din närmaste auktoriserade Instantel-anläggning för service och kalibrering via avsnittet Service och kalibrering på vår webbplats.

Date Created: 01/12/2016 | Last Update: 01/22/2019
Lokal kommunikation
Finns det någon begränsning av antalet enheter som kan läggas till i THOR eller som kan bearbetas samtidigt av Auto Call Home?

THOR har ingen begränsning för hur många enheter som kan läggas till i THOR eller för antalet Call Home-sessioner som kan behandlas samtidigt.  De begränsande faktorerna är serverresurserna.  Saker som CPU, minne, hårddisk, antivirus, andra program som körs på servern osv. kan påverka det maximala antalet åtgärder som THOR har stöd för. 

Följande kan användas som en guide för valet av THOR-server:

Datorns eller serverns specifikationer beror på hur många enheter som du vill ska anropa servern. Vi rekommenderar följande minimikrav för datorn:

 • 3 GHz, 4-kärnig,
 • 8 GB RAM
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10.
 • Bör ha USB-portar

Detta är för närvarande specifikationer för en standardmaskin.

 

Om du har 40 enheter som anropar bör dessa minimispecifikationer räcka. Men om du har 200 enheter som anropar (och fler planerade i framtiden) behöver du en maskin med högre specifikationer.

I allmänhet rekommenderar vi att man använder datorn som en dedikerad server för Auto Call Home. Detta betyder att du inte ska köra flera andra program parallellt med Auto Call Home-programmet.

Date Created: 08/23/2017 | Last Update: 01/22/2019