Skicka ett ärende

Behöver du kalibrering eller reparation? Logga in eller skapa ett konto för att komma igång.


Instantel strävar efter att minimera antalet driftavbrott i din verksamhet. Baserat på gårdagens genomsnitt är våra aktuella handläggningstider två arbetsdagar för kalibrering och
tre arbetsdagar för reparationer.

Obs! Handläggningstiderna är genomsnittstider och inkluderar inte frakttider.


För att kunna ge dig bästa möjliga service behöver vi lite information för att öppna ditt supportärende. Vi rekommenderar att du har denna informationen tillgänglig innan du påbörjar ditt ärende. Uppgifter såsom modellnamn och serienummer hittar du på Instantel-produktens informationsetikett som sitter på Instantel-utrustningens utsida. Om du inte hittar denna information kan du skicka ett e-postmeddelande till Service@Instantel.com.

Du behöver:

 • Serienummer (t.ex.: UM12345)
 • Modell (t.ex.: Micromate)
 • En fraktadress för retur
 • Information om speditör för returfrakt – meddela oss om du har ett företagskonto hos en speditör (UPS, Dicom, osv.). Vi returnerar gärna din utrustning via din föredragna speditör. I annat fall använder vi en av våra föredragna speditörer.

 

500 x 500

Följ anvisningarna nedan för att skapa ett ärende för kalibrerings- eller reparationsservice av din Instantel-utrustning.

 1. Logga in på supportportalen.
 2. Klicka på My RMAs (Mina RMA:er).
 3. Klicka på knappen Enter RMA (Ange RMA).
 4. Ange dina kontaktuppgifter och informationen om returfrakt.
 5. Klicka på Continue (Fortsätt).
 6. Ange information om din Instantel-utrustning och anvisningar för returfrakt. Här finns även ett avsnitt där du kan ange detaljer eller saker som du vill att våra tekniker ska se över.
 7. Klicka på Continue (Fortsätt).
 8. Du kommer att få ett nummer för godkänd retur av material (RMA-nummer) – detta är ditt ärendenummer. Ett e-postmeddelande med anvisningar om hur du skickar din utrustning till Instantel kommer att skickas till e-postadressen i ärendet. Detta e-postmeddelande innehåller även en returfraktsedel med Instantels företagsadress och ärendenumret.
 9. Använd den bifogade fraktsedeln för att skicka din utrustning till Instantel.

 

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera statusen för ett pågående Instantel­ärende om kalibrering eller reparation.

 1. Logga in på supportportalen.
 2. Klicka på My RMAs (Mina RMA:er).
 3. Klicka på knappen List My RMAs (Lista mina RMA-nummer).
 4. Du får se en lista över RMA-nummer som har registrerats till ditt konto. Denna lista innehåller RMA-nummer, serienummer, datumet då du skickade in RMA, status för RMA och vilket datum den flyttades till sin nuvarande status.

Din utrustning förflyttas genom en serie kontrollpunkter, eller statusar, under tiden den är hos Instantel. Med hjälp av dessa kontrollpunkter kan vi hela tiden hålla dig informerad om förloppet – allt eftersom varje kontrollpunkt nås skickas ett meddelande till e-postadressen som angavs i ärendet.

 

Alla ärenden är unika och kontrollpunkterna som din utrustning når när den är hos Instantel beror på typen av arbete som utrustningen kräver. Nedan visas ett diagram som beskriver en kontrollpunktsväg som ett ärende kan ta hos Instantel. Observera att dessa kontrollpunkter kan ändras beroende på vad teknikern hittar. Exempelvis kan en enhet som har skickats in för kalibrering behöva repareras innan kalibreringen kan slutföras.

Om du har frågor angående statusen för din utrustning kan du skicka ett e-postmeddelande till Service@Instantel.com.

 

500 x 500

 

StatusBeskrivning
Submitted (Inskickad)Ett ärende har öppnats för din utrustning.
Received (Mottagen)Utrustningen har tagits emot av Instantel.
Inspect & Clean (Inspektion och rengöring)En Instantel-tekniker utför en initial prestandabedömning av utrustningen samt rengör den.
Calibrated (Kalibrerad)Utrustningen ses över och kalibreras av en Instantel-tekniker.
Requires Repair (Kräver reparation)En Instantel-tekniker inspekterar utrustningen och bedömer vilka reparationer som behövs.
Send Quote (Skicka offert)En offert för de föreslagna reparationerna har skickats till din auktoriserad Instantel-återförsäljare.
Quote Accepted (Offerten har godtagits)Reparationerna har godkänts och en Instantel-tekniker utför de godkända reparationerna.
Work Completed (Arbete slutfört)Kalibreringen och/eller godkända reparationer har slutförts och utrustningen är nu redo att skickas.
Returned (Returnerad)Utrustningen har lämnat Instantel och transporteras i enlighet med anvisningarna för returfrakt som angavs i ärendet.