Vision™

Instantel Vision

Vision är Instantels molnbaserade webbtjänstprogram för dina händelsedata. Vision ger dig och dina intressenter direktåtkomst till all projektinformation via Instantels säkra servrar. Händelsedata överförs allt eftersom de samlas in så att du kan arbeta med och dela dem direkt – från alla enheter, dygnet runt!

 

Specifications    Spécifications    Especificaciones    Specifikationer

Testa gratis i dag


Vad är Vision?

Vision är en molnbaserad datavärdlösning där du kan lagra, rapportera och analysera registrerade händelsedata från en Instantel-övervakningsenhet. Genom Vision har du åtkomst till dina data dygnet runt från alla webbläsare, vilket innebär att du kan övervaka dina projekt när och var du vill.

Allt eftersom Vision läser in händelser kan de automatiskt sorteras in i projekten som du har skapat. Vision ger dig de verktyg du behöver för att hålla projektledare, entreprenörer, markägare och andra intressenter uppdaterade och informerade. Du kan ge intressenterna åtkomst till dina projekt och ange deras åtkomstbehörighet, från webbplatsadministratör till skrivskyddad åtkomst. Flexibla rapporteringsverktyg gör det möjligt för tilldelade användare att komma åt och hämta händelserapporter snabbt och enkelt. Du kan också kommentera händelserapporterna, lägga till anteckningar som du tycker är lämpliga samt markera eller zooma in på delar av händelserapporten som du vill att dina användare ska se.

Välj bland över 20 internationella regelverk för efterlevnad eller skapa dina egna standarder. När du loggar in på Vision ser du snabbt på den intuitiva kontrollpanelen hur många enheter som larmar. Du kan sedan ta reda på vilken enhet som larmar eller har en varning och till och med se vilken kanal som larmet finns på: tvärgående, vertikal eller längsgående.

Vision låter dina intressenter veta var enheterna är placerade. Genom att använda Google kan du placera dina enheter på gatu- eller satellitkartor. Du kan också placera enheterna på en överförd 2D- eller 3D-bild. Du kan använda Vision för att precisera exakt var dina övervakningsenheter är placerade på platsen.

I varje projekt kan du använda bildalbumet för att överföra bilder och visa projektets framsteg för dina intressenter. Du kan även upprätthålla en säker dokumentation över ditt projekt genom att överföra bilder, dokument eller andra rapporter till albumet.

Vision levererar ett kraftfullt utbud av verktyg för att förenkla dina dagliga uppgifter.


Nyckelfunktioner

 

Kartlägg Instantel-enheterKlicka för att expandera

Lokalisera enheter på kartan

Placera dina enheter på en interaktiv Google-karta eller välj att överföra en egen bild. Med ett enkelt musklick kan du snabbt se var alla dina enheter är placerade.

 

Väder i InstantelKlicka för att expandera

Registrera väder

När du har kartlagt dina enheter kan du dubbelklicka på en enhet för att se väderinformation om den senaste registrerade händelsen och se en trend över de fem senaste händelseregistreringarna.

 

Bilder i VisionKlicka för att expandera

Överföra bilder

Följ ditt projekts framsteg. Med Vision kan du överföra bilder till ett album i varje projekt för att tryggt dokumentera projektet.

 

Instantel Vision-användareKlicka för att expandera

Dela det du behöver, när du behöver det

Lägg till användare i projekten och ange deras åtkomstnivå: Skrivskyddad, läs/hämta eller administratör.

 

Konfigurerbara efterlevnadsgränserKlicka för att expandera

Konfigurerbara efterlevnadsgränser

Välj i en lista över industriefterlevnadsdiagram eller skapa din egen standard.

 

Säker händelselagringKlicka för att expandera

Säker händelselagring

Händelseinformation lagras i molnet och händelserna är säkrade med vår egen datakryptering.

 

Åtkomst dygnet runtKlicka för att expandera

Åtkomst dygnet runt

Kom åt dina data via valfri internetansluten enhet så att du kan övervaka statusen på dina projekt oavsett var du befinner dig.

 

Interaktiva rapporterKlicka för att expandera

Interaktiva rapporter

Visa, zooma, markera, rita och kommentera händelserapporter. Hämta sedan rapporten som PDF, XML eller CSV.

 

Anpassa varumärkeKlicka för att expandera

Anpassa varumärke

Lägg till din företagslogotyp och ändra Visions färgschema så att det matchar ditt företags
varumärke.

Ändra måttenheterKlicka för att expandera

Justerbara
måttenheter efter händelsen

Du kan ändra måttenheterna från metriska till brittiska eller vice versa, även efter att händelsen har registrerats.

LarmKlicka för att expandera

Konfigurerbara larm

Ta reda på vilken enhet som larmar. Vision visar till och med vilken kanal larmet finns på: tvärgående, vertikal eller längsgående.

Vision kontrollpanelKlicka för att expandera

Intuitiv kontrollpanel

Se snabbt statusen för dina projekt. Kontrollera tillgängligt diskutrymme, konfigurera systeminställningar och ställ in företagsinformation.


Stenbrottsfunktioner i Vision

Quarry Vision tillhandahåller avancerade rapporteringsfunktioner som är särskilt utformade för stenbrottssprängning. Många av dessa funktioner är endast tillgängliga från Instantel.

Med stenbrottsfunktionerna i Vision kan du skapa sprängningar, lägga till viktig information såsom sprängnummer, datum, tid, maximal laddningsvikt per fördröjning och GPS-koordinater. Genom att använda sprängningens konfigurerade datum och tid kommer Quarry Vision att registrera en ”no trigger” (ingen trigger)-händelse även om ingen händelse tas emot under tidpunkten för sprängningen. Detta kan användas för att försäkra dina intressenter om att vibrationen, luftövertrycket eller ljudnivåerna inte var tillräckligt höga för att utlösa en registrering.

Enheter och sprängplatser kan spåras via Quarry Vision på en gatu- eller satellitkarta, eller en överförd 2D- eller 3D-bild. Med färgkodade markörer kan du identifiera alla sprängplatser på kartan och låta dina kunder se en historik över sprängaktiviteter och framstegen som har gjorts.

I Quarry Vision-projekt kan endast administratören redigera och publicera data för visning. Detta gör det möjligt för administratören att filtrera ut externa vibrationskällor, såsom dumprar som färdas i närheten av övervakningspunkten, så att beslut kan fattas baserat på händelser som verkligen är relaterade till sprängningen. På så sätt kan onödig förvirring eller oro över yttre faktorer förebyggas. Allt detta sker medan systemet bibehåller alla ursprungliga data så att integriteten alltid upprätthålls.

Quarry Vision ger avancerade rapporterings- och analysfunktioner. Genom att använda sprängningens tilldelade händelsedata skapar Quarry Vision automatiskt ett efterlevnadsdiagram (USBM R18507 och OSMRE), ett diagram över tiden för toppvärde av partikelhastighet (PPV), ett efterlevnadsdiagram för lufttryck (USBM R18485), ett stapeldiagram med toppnivåer för ljudtryck (PSPL) och ett skalat avståndsdiagram. Allt eftersom händelser läggs till sprängningen uppdateras och visas dessa diagram automatiskt. Quarry Vision förenklar rapporteringen och gör det enklare för dina intressenter att förstå återgivna data.

Rapportering av stenbrottsvibrationerKlicka för att expandera

Hur fungerar det?

Händelsedata som har registrerats med en Instantel-övervakningsenhet kan skickas direkt till Vision över ett mobilnätverk. Oavsett om du är ansluten till en dator, en server eller är fjärransluten via ett modem kan händelser automatiskt hämtas och skickas till Vision.

Fortsätt att registrera dina händelsedata på det sätt som du är van vid. Med Instantels skrivbordsprogram THOR kan du konfigurera vilka enheter som skickar data till Vision, testa säkerhetsbehörigheter och ange olika behörigheter för varje projekt. När du har konfigurerat dina inställningar tar THOR hand om resten och skickar automatiskt ut händelser till Vision – även om THOR inte körs.

Registrerade händelser krypteras och skickas automatiskt till Vision över ett mobilnätverk med de inställningar som du har konfigurerat i THOR. Händelserna lagras i Visions molnlagring, vilken hela tiden säkerhetskopieras. När händelserna väl är lagrade i Vision sorteras de automatiskt in i projekten. För att övervaka dina projekt och hålla intressenter informerade behöver du bara logga in på Vision.

Vision är aktivt även när dina enheter inte är det, vilket innebär att du kan känna dig trygg med att dina data finns där när du behöver dem. Vision erbjuds i form av en månadsprenumeration.

Så här fungerar Instantel VisionKlicka för att expandera