Sensorer och tillbehör

Instantel erbjuder ett brett utbud av sensorer till övervakningsenheterna Micromate och Minimate Pro.

Instantel erbjuder ett brett utbud av sensorer för övervakningsenheterna Micromate och Minimate Pro – för att mäta variabler såsom vibrationer, buller och luftövertryck. Våra sensorer är robusta, tillförlitliga och byggda för att hålla. Alla sensorer, från våra standardgeofoner till våra avancerade sensorer, är designade, tillverkade och kalibrerade av Instantel.

Till våra avancerade sensorer, såsom de högfrekventa geofonerna och hydrofonerna, behövs en övervakningsenhet, exempelvis Minimate Pro, som kan registrera högre provtagningsfrekvenser. Högre provtagningsfrekvenser ger mer detaljerade händelsedata och en bättre representation av sensorns uppmätta data. Instantels skrivbordsprogram THOR, med dess avancerade funktioner, krävs för att granska och analysera händelser registrerade med avancerade sensorer.

I nedanstående lista finns en förteckning över de sensorer och tillbehör som Instantel erbjuder. Våra avancerade sensorer är märkta med en asterisk (*). Se sensorguiden eller kontakta Instantel för ytterligare information om och specifikationer över tillgängliga Instantel-sensorer. Vårt team finns här för att hitta lösningen som uppfyller dina övervakningsbehov.

Sensor Guide   Guide des capteurs   Guia de sensores   Sensorguide

Kontakta säljavdelningen

De treaxliga Micromate-geofonerna mäter markvibrationer i tre plan: vertikalt, tvärgående och längsgående. Det finns fyra geofoner som är kompatibla med Micromate-övervakningsenheten. Varje geofon mäter ett unikt frekvensområde som överensstämmer med standarder såsom ISEE, DIN och svenska specifikationer för sprängning/påldrivning. För enkel identifiering är geofonernas lock färgkodade efter standard.

Micromate-geofonerna mäter markvibrationer orsakade av anläggningsarbeten, sprängning, gruvdrift, stenbrytning och andra operationer. Eftersom sådana vibrationer kan orsaka egendoms- och konstruktionsskador finns det lokala, statliga och nationella regelverk som styr vilka vibrationsnivåer dessa aktiviteter får orsaka. Genom att övervaka vibrationsnivåerna med en geofon från Instantel kan du justera vibrationsinducerade arbeten innan de når dessa styrgränser och börjar orsaka bekymmer. Den kan också fungera som en dokumentationsenhet som skyddar dig mot framtida fordringar och skadestånd.

Alla geofoner är konstruerade med ett aluminiumhölje som klarar de mest krävande förhållanden. Geofonen kan bultas direkt på hårda ytor eller kan spikas in i mjuka ytor. Geofonen ansluts direkt till den färgkodade geofonporten på Micromate-övervakningsenheten och erbjuds med kabellängder på 2 meter eller 5 meter. Dessa kabellängder är standardutbudet, men Instantel kan även erbjuda anpassade kabellängder upp till 1 000 meter.

 ISEE-geofonDIN-geofonGeofon för svensk sprängningGeofon för svensk påldrivning
ProduktnamnISEE-geofonDIN-geofonGeofon för svensk sprängningGeofon för svensk påldrivning
EfterlevnadsstandardISEE utgåva 2011DIN 45669-1 klass 1SS4604866, 2011SS025211
Frekvensområde2 till 250 Hz1 till 315 Hz5 till 300 Hz2 till 150 Hz
MätområdeUpp till 254 mm/s (10 tum/s)Upp till 254 mm/s (10 tum/s)0,991 till 249,936 mm/s (0,039 till 9,84 tum/s)0,099 till 24,892 mm/s (0,0039 till 0,98 tum/s)
ISEE-borrhålsgeofon

Den treaxliga borrhålsgeofonen kan sänkas ned i ett borrhål för att mäta markvibrationer i tre plan: vertikalt, tvärgående och längsgående. Vibrationer från anläggningsarbeten, sprängning och andra tillämpningar kan färdas genom marken och orsaka skador på underjordiska konstruktioner. Borrhålsgeofonen kan sänkas ned i ett hål för att övervaka vibrationseffekterna intill konstruktionen utan att en regressionsanalys behövs göras. Vibrationsövervakning med en geofon från Instantel kan förhindra skador på underjordiska avlopp, tunnlar, gasledningar och andra konstruktioner.

Micromate-borrhålsgeofonen är robust och vattentålig. De interna sensorerna är monterade i ett aluminiumhölje fyllt med epoxi för att skydda mot föroreningar som vanligen förekommer i borrhål såsom vatten, damm och smuts. Micromate-borrhålsgeofonen har som standard två kabellängder: 30 meter (100 fot) och 75 meter (250 fot). Borrhålsgeofonen kan också specialbyggas med kablar upp till 1 000 meter. Den är kompatibel med alla Micromate-övervakningsenheter och kan kalibreras för att uppfylla industristandarder såsom International Society of Explosive Engineers (ISEE), DIN och krav för svensk sprängning/påldrivning.

ProduktnamnISEE-borrhålsgeofonDIN-borrhålsgeofonBorrhålsgeofon för svensk sprängningBorrhålsgeofon för svensk påldrivning
EfterlevnadsstandardISEE utgåva 2011DIN 45669-1 klass 1SS4604866, 2011SS025211
Frekvensområde2 till 250 Hz1 till 315 Hz5 till 300 Hz2 till 150 Hz
MätområdeUpp till 254 mm/s (10 tum/s)Upp till 254 mm/s (10 tum/s)0,991 till 249,936 mm/s (0,039 till 9,84 tum/s)0,099 till 24,892 mm/s (0,0039 till 0,98 tum/s)

Det finns två mikrofoner avsedda för Micromate-övervakningsenheten, så att du kan synkronisera vibrationsregistreringar med luftövertryck eller ljud/buller.

Den linjära mikrofonen är utformad för att mäta luftövertryck som vanligen skapas vid sprängningsarbeten. Lufttrycksförändringar till följd av sprängning eller demolering kan skada närliggande konstruktioner. Vid tillräckligt höga nivåer kan luftövertryck krossa rutor, skada elektronisk utrustning och utlösa billarm. Det är förståeligt att en hem- eller fastighetsägare befarar att deras egendom kommer till skada när de hör husets fönster skaka. Micromate-mikrofonen för luftövertryck är designad för att övervaka dessa förändringar på en linjär skala så att du kan vara säker på att nivåerna ligger inom branschens riktlinjer. Registrering av luftövertryck kan också vara god praxis för företag inom byggnation, gruvdrift och stenbrott för att gardera sig mot klagomål eller skadeståndsanspråk.

Ljudnivåmikrofonen till Micromate, även kallad en bullermikrofon, kan utföra obevakad bullerövervakning inom tillämpningar såsom byggverksamhet, trafik, stenbrott eller dagbrott. Säkerhetsriktlinjer har utvecklats som tillhandahåller gränser för bullernivå i bebyggt område och skyddar arbetare i närheten. Ljudnivåmikrofonen uppfyller specifikationskraven i IEC 61672 klass 1, vilken inkluderar A- och C-viktade specifikationer.

Micromate-mikrofonerna ansluts direkt till övervakningsenhetens färgkodade mikrofonport. Alla mikrofoner har ett metallstativ för mikrofonmontering och en kabel på 2 eller 5 meter. Specialanpassade kabellängder på upp till 75 meter kan erhållas på begäran.

 Linjär mikrofon till MicromateLjudmikrofon till Micromate
ProduktnamnLinjär mikrofonLjudnivåmikrofon
BeskrivningMäter luftövertryck på en linjär skala.Mäter buller- eller ljudnivåer.
EfterlevnadsstandardISEE utgåva 2011IEC 61672 klass 1
Frekvensområde2 till 250 Hz10 Hz till 20 kHz
Mätområde2 till 500 Pa (0,00029 till 0,0725 psi)30 till 140 dB
Micromate-gummihölje

Skyddshöljet och -kåpan är särskilt utformade för att skydda Micromate-enheten och ge flexibilitet vid enhetsmontering. Det robusta skyddshöljet och den separata skyddskåpan gör det lätt att både montera och avlägsna systemet. Micromate-höljet kan monteras permanent på väggen och sedan kan Micromate enkelt installeras i höljet vid behov.

Den genomskinliga skyddskåpan är utformad för att hakas fast på vardera sida. Den skyddar Micromate-skärmen från skador och väder samtidigt som den ger operatören enkel åtkomst till enhetens pekskärm. Täckpanelen är designad för att förhindra vattenansamling på enheten. I vardera ände av kåpan sitter en krökt läpp som ser till att vatten inte droppar direkt på anslutningarna, och utloppen på sidorna är riktade mot höljets utsida.

Det skyddande höljet är tillverkat av ett slitstarkt silikonbaserat material. Detta material tål extrema temperaturer från -50 °C till 100 °C (-58 °F till 212 °F) utan att förlora sin flexibilitet. Byggarbetsplatser, gruvor, stenbrott och andra arbetsplatser är i ständig förändring och ofta ansatta av svåra väderförhållanden. Höljet skyddar Micromate-enheten om den oavsiktligt tappas, krossas eller utsätts för andra stötar. Skyddshöljet och -kåpan till Micromate är ett billigt sätt att skydda din investering i Micromate-övervakningsenheten.

Instruction Sheet   Fiche d'instructions   Hoja de instrucciones   Instruktionsblad

Micromate-fältskrivare

Vissa övervakningstillämpningar kräver att rapporter skrivs ut i pappersformat på fältet. Micromate har ett USB-gränssnitt som kan användas för att ansluta en extern skrivare för fältutskrifter. Den bärbara skrivaren är batteridriven vilket gör den enkel att transportera och ansluta till Micromate för att skriva ut händelserapporter på fältet.

Instruction Sheet   Fiche d'instructions   Hoja de instrucciones   Instruktionsblad

Micromate fjärrlarmsstyrenhet

Fjärrlarmsstyrenheten används för att indikera när Micromate-enheten har överskridit dina konfigurerade triggernivåer. Genom att ansluta lampor eller sirener till fjärrlarmsstyrenheten kan du varnas av ljud- eller ljussignaler när aktiviteten ligger nära eller har överskridit triggernivåerna. Triggernivåerna för Micromate kan konfigureras beroende på projektkrav och kan variera mellan olika jobb. Med ett tidigt varningssystem kan du hantera aktiviteter som medför vibrationer eller buller innan de orsakar problem.

Fjärrlarmsstyrenheten ansluts till Micromate-övervakningsenhetens auxiliära ingång, som är ett fabriksmonterat tillval. Den auxiliära ingången kan monteras på befintliga Micromate-enheter när de skickas till Instantel för kalibrering. Fjärrlarmsstyrenheten levereras med en kabel på 2 meter (6,5 fot) men kan också användas med Instantels förlängningskablar på 30 meter (100 fot) eller 75 meter (250 fot).

Instruction Sheet   Fiche d'instructions   Hoja de instrucciones   Instruktionsblad

Extern triggerkabel till Micromate

Den externa triggerkabeln kan användas för att fjärrutlösa en Micromate-enhet eller för att synkronisera triggernivåerna mellan upp till sex enheter. I änden av den externa triggerkabeln finns två ledare – om tillståndet hos någon av dessa ledare förändras aktiveras Micromate-enhetens övervakning. De kan antingen vara sammankopplade från början så att enheten börjar registrera när anslutningen bryts, eller så kan de vara frånkopplade från början så att Micromate börjar registrera när de kommer i kontakt med varandra. Den externa triggerkabeln ansluts till den auxiliära ingången (fabriksmonterat tillval) på Micromate-enheten och levereras med en kabel på 2 meter (6,5 fot). Den externa triggerkabeln kan också användas med Instantels förlängningskablar på 30 meter (100 fot) eller 75 meter (250 fot).

Exempel på tillämpningar

  • Tvinna ihop de två ledarna och använd en energikälla, såsom en sprängning, för att bryta isär ledarna, vilket gör att Micromate-enheten börjar registrera. Vanligtvis binds de två ledarna samman och viras sedan runt en detonator eller ett sprängämne innan de sänks ned i ett borrhål. När sprängämnet detonerar bryts den externa triggerkabelns två ledare isär och enheten börjar automatiskt att registrera. Detta ger dig tidpunkt 0 eller när sprängningen inleddes. Allt eftersom hålen i sprängdesignen detoneras genereras en topp i vågformen. Genom att använda tidpunkt 0 kan du beräkna tiden mellan varje topp och jämföra den med tidsfördröjningen mellan varje hål/rad i din sprängdesign. Du kan sedan använda dessa data för att utforma en mera kontrollerad och precis sprängning.
  • Stenens utbredningshastighet är en nyckeldel av sprängdesignen. Genom att använda den externa triggerkabeln kan du med exakthet mäta värdena för utbredningshastighet i berget som du spränger. Den externa triggerkabeln kan användas för att synkronisera händelseregistreringar hos upp till sex övervakningsenheter. När en extern triggerkabel har anslutits till enheterna och dess ledare har bundits samman, kommer alla Micromate-enheter att börja registrera efter att en enhet har utlösts och påbörjat sin registrering. Tiden det tar för vibrationen att färdas från en Micromate-enhet till nästa kan användas för att få ett noggrant värde på utbredningshastigheten.

Instruction Sheet   Fiche d'instructions   Hoja de instrucciones   Instruktionsblad

De treaxliga Minimate Pro-geofonerna mäter markvibrationer i tre plan: vertikalt, tvärgående och längsgående. Minimate Pro-övervakningsenheten har fyra kompatibla geofoner. Varje geofon mäter ett unikt frekvensområde som överensstämmer med standarder såsom ISEE och DIN. För enkel identifiering är geofonernas lock färgkodade efter standard.

ISEE- och DIN-geofonerna används för att mäta markvibrationer orsakade av anläggningsarbeten, sprängning, gruvdrift, stenbrytning och andra operationer. Eftersom sådana vibrationer kan orsaka egendoms- och konstruktionsskador finns det lokala, statliga och nationella regelverk som styr vilka vibrationsnivåer dessa aktiviteter får orsaka. Genom att övervaka vibrationsnivåerna med en geofon från Instantel kan du justera vibrationsinducerade arbeten innan de når dessa styrgränser och börjar orsaka bekymmer. Den kan också fungera som en dokumentationsenhet som skyddar dig mot framtida fordringar och skadestånd.

Högfrekvensgeofonen till Minimate Pro-övervakningsenheten är utformad för att mäta frekvensområden från 30 till 1 000 Hz. Vibrationsnivåer skingras allt eftersom de färdas längre bort från sprängningspunkten. Vid vibrationsmätning för sprängdesign behöver du en geofon som kan mäta på närmare avstånd till sprängningen. När du kommer närmare vibrationskällan ökar frekvenserna. Registrering av vibrationen med en högfrekvensgeofon säkerställer att du fångar alla frekvenser som krävs.

Geofonen för vibrationsdosvärde (VDV) från Instantel mäter vibrationer mellan 1 och 80 Hz. Den överensstämmer med industristandarder för mänsklig vibrationsexponering. När vibrationsnivåerna är tillräckligt höga kan de medföra negativa hälsoeffekter såsom kronisk trötthet, domningar och ledvärk. Upprepad vibrationsexponering kan ha liknande effekter. VDV-geofonen tillhandahåller högre dataupplösning och säkerställer att dina VDV-beräkningar ligger inom gränsvärdena. För byggföretag eller transportmyndigheter kan den användas som bevis på att aktiviteten inte har påverkat de boende i grannfastigheter på ett negativt sätt.

Alla Instantel-geofoner är konstruerade med ett aluminiumhölje som tål de mest krävande förhållandena och är framtagna för att klara långsiktiga installationer. Geofonen kan bultas direkt på hårda ytor eller kan spikas in i mjuka ytor. Geofonen ansluts direkt till den färgkodade geofonporten på Micromate-övervakningsenheten och erbjuds med kabellängder på 2 meter eller 5 meter. Dessa kabellängder är standardutbudet, men Instantel kan även erbjuda anpassade kabellängder upp till 1 000 meter.

 ISEE-geofonDIN-geofonGeofon för vibrationsdosvärdeHögfrekvensgeofon
ProduktnamnISEE-geofonDIN-geofonGeofon för vibrationsdosvärdeHögfrekvensgeofon*
EfterlevnadsstandardISEE utgåva 2011DIN 45669-1 klass 1DIN 45669-1 klass 1Ej tillämpligt
Frekvensområde2 till 250 Hz1 till 315 Hz1 till 80 Hz30 till 1 000 Hz
MätområdeUpp till 254 mm/s (10 tum/s)Upp till 254 mm/s (10 tum/s)Upp till 254 mm/s (10 tum/s)Upp till 2 540 mm/s (100 tum/s)
ISEE-borrhålsgeofon

Den treaxliga borrhålsgeofonen kan sänkas ned i ett borrhål för att mäta markvibrationer i tre plan: vertikalt, tvärgående och längsgående. Vibrationer från anläggningsarbeten, sprängning och andra tillämpningar kan färdas genom marken och orsaka skador på underjordiska konstruktioner. Borrhålsgeofonen kan sänkas ned i ett hål för att övervaka vibrationseffekterna intill konstruktionen utan att en regressionsanalys behövs göras. Vibrationsövervakning med en geofon från Instantel kan förhindra skador på underjordiska avlopp, tunnlar, gasledningar och andra konstruktioner.

Den högfrekventa borrhålsgeofonen till Minimate Pro-övervakningsenheten är utformad för att sänkas ned i borrhål och mäta frekvensområden från 30 till 1 000 Hz. Vibrationsnivåer skingras allt eftersom de färdas längre bort från sprängningspunkten. När du kommer närmare vibrationskällan ökar frekvenserna. Vid vibrationsövervakning i en tunnel eller en gruva kan sprängning, grävning och andra arbeten ske i nära anslutning till andra tunnlar. Genom att använda en högfrekvent borrhålsgeofon kan du mäta direkt intill en tunnel eller konstruktion som ligger nära vibrationskällan. Registrering av vibrationen med en högfrekvent borrhålsgeofon säkerställer att du fångar alla frekvenser som krävs.

Minimate Pro-borrhålsgeofonerna är robusta och vattentåliga. De interna sensorerna är monterade i ett aluminiumhölje fyllt med epoxi för att skydda mot föroreningar som vanligen förekommer i borrhål såsom vatten, damm och smuts. Micromate-borrhålsgeofonen har som standard två kabellängder: 30 meter (100 fot) och 75 meter (250 fot). Borrhålsgeofonen kan också specialbyggas med kablar upp till 1 000 meter. Den är kompatibel med alla Micromate-övervakningsenheter och kan kalibreras för att uppfylla industristandarder såsom International Society of Explosive Engineers (ISEE) och DIN.

Minimate Pro-borrhålsgeofonerna finns i två kabellängder, 30 meter (100 fot) och 75 meter (250 fot).

ProduktnamnISEE-borrhålsgeofonDIN-borrhålsgeofonHögfrekvent borrhålsgeofon*
EfterlevnadsstandardISEE utgåva 2011DIN 45669-1 klass 1Ej tillämpligt
Frekvensområde2 till 250 Hz1 till 315 Hz30 till 1 000 Hz
MätområdeUpp till 254 mm/s (10 tum/s)Upp till 254 mm/s (10 tum/s)Upp till 2 540 mm/s (100 tum/s)

Det finns tre mikrofoner avsedda för Minimate Pro-övervakningsenheten, så att du kan synkronisera vibrationsregistreringen med luftövertryck eller ljud/buller.

Den linjära mikrofonen är utformad för att mäta luftövertryck som vanligen skapas vid sprängningsarbeten. Lufttrycksförändringar till följd av sprängning eller demolering kan skada närliggande konstruktioner. Vid tillräckligt höga nivåer kan luftövertryck krossa rutor, skada elektronisk utrustning och utlösa billarm. Det är förståeligt att en hem- eller fastighetsägare befarar att deras egendom kommer till skada när de hör husets fönster skaka. Den linjära mikrofonen till Minimate Pro är designad för att övervaka dessa förändringar på en linjär skala så att du kan vara säker på att nivåerna ligger inom branschens riktlinjer. Registrering av luftövertryck kan också vara god praxis för företag inom byggnation, gruvdrift och stenbrott för att gardera sig mot klagomål eller skadeståndsanspråk.

På liknande sätt som den linjära mikrofonen mäter högtrycksmikrofonen luftövertrycksnivåer. Sprängning i slutna utrymmen såsom gruvor eller tunnlar kan förstärka effekterna av luftövertrycket. Extrema luftövertrycksnivåer kan till och med blåsa av dörrarna från tunnelgångar. Högtrycksmikrofonen kan registrera höga luftövertrycksnivåer på upp till 69 kPa (10 psi) i ett frekvensområde från 5 till 1 000 Hz. Registrering med högtrycksmikrofonen säkerställer att du fångar alla frekvenser som krävs.

Ljudnivåmikrofonen till Minimate Pro, också kallad en bullermikrofon, kan utföra obevakad bullerövervakning inom tillämpningar såsom byggverksamhet, trafik, stenbrott eller dagbrott. Säkerhetsriktlinjer har utvecklats som tillhandahåller gränser för bullernivå i bebyggt område och skyddar arbetare i närheten. Ljudnivåmikrofonen uppfyller specifikationskraven i IEC 61672 klass 1, vilken inkluderar A- och C-viktade specifikationer. I kombination med de avancerade analysverktygen hos THOR kan Minimate Pro konfigureras för registrering vid provtagningsfrekvenser på upp till 65 kHZ. Vid registrering på 65 kHZ kan Minimate Pro spela upp ljudklipp inspelade med ljudnivåmikrofonen.

Micromate-mikrofonerna ansluts direkt till övervakningsenhetens färgkodade mikrofonport. Alla mikrofoner har ett metallstativ för mikrofonmontering och en kabel på 2 eller 5 meter. Specialanpassade kabellängder på upp till 75 meter kan erhållas på begäran.

 Linjär mikrofon till Minimate ProMinimate Pro ljudmikrofonMinimate Pro högtrycksmikrofon
ProduktnamnLinjär mikrofonLjudnivåmikrofonHögtrycksmikrofon*
BeskrivningMäter luftövertryck på en linjär skala.Mäter buller- eller ljudnivåer.Mäter luftövertryck i närheten av eller från inneslutna sprängningsarbeten.
EfterlevnadsstandardISEE utgåva 2011IEC 61672 klass 1ISEE utgåva 2011
Frekvensområde2 till 250 Hz10 Hz till 20 kHz5 till 1 000 Hz
Mätområde100 till 148 dB (0,00029 till 0,0725 psi)30 till 140 dBUpp till 69 kPa (10 psi)
Minimate Pro hydrofon

Hydrofonen till Minimate Pro mäter övertryck under vattnet. Övertryck, som vanligen skapas av sprängningsarbeten, kan skada undervattenskonstruktioner och ekosystem. Övertryck kan också orsaka beteendemässiga eller fysiologiska förändringar hos fiskar och andra marina däggdjur. De potentiella effekterna kan påverka djurens hälsa och reproduktion på ett negativt sätt. Hydrofonen kan mäta tryckförändringar upp till 324 kPa (47 psi) så att du kan säkerställa att du uppfyller miljöskyddsförordningarna. Fyra hydrofoner kan anslutas till Minimate Pro4 och upp till sex hydrofoner kan anslutas till Minimate Pro6.

Installationen är enkel – anslut bara hydrofonen till en Minimate Pro-övervakningsenhet och släpp sedan ned den i vattnet. Oavsett om du befinner dig i lugna eller turbulenta vatten kommer hydrofonen att göra en tryckavläsning av omgivningen och sedan registrera alla eventuella tryckförändringar. Tack vare att sensorerna är inneslutna i slagtålig polyuretan är hydrofonen utformad att tåla maximala djup på 75 meter (250 fot).

Eftersom övertryck kan vara högre i frekvens men kortare i varaktighet, rekommenderar Instantel att hydrofonens provtagningsfrekvens ställs in på 65 536 Hz på Minimate Pro-enheten. De avancerade funktionerna i THOR krävs för att programmera 65 kHz.

Klicka här för mer information om Instantels lösningar för undervattensövervakning.

ProduktnamnHydrofon
Frekvensområde8 till 500 Hz
AmplitudintervallUpp till 324 kPa (47 psi)

Varje accelerationsmätare mäter vibrationer i ett plan. Accelerationsmätaren kan orienteras för att mäta antingen vertikala, tvärgående eller längsgående vibrationer. Accelerationsmätarna är små och kan användas för tillämpningar där en geofon inte kan monteras. Instantels accelerationsmätare har till och med monterats på museiföremål och historiska artefakter för att säkerställa att byggverksamheten utanför byggnaden inte påverkar föremålen negativt. Det finns tre accelerationsmätare till Minimate Pro-övervakningsenheten. Varje accelerationsmätare har ett unikt amplitudintervall från 0,5 g till 500 g.

Accelerationsmätaren på 0,5 g mäter låga frekvenser och accelerationer inom känsliga övervakningstillämpningar inbegripet datorrum, tillverkning av integrerade kretsar, optiska vågar eller elektronmikroskop. De högfrekventa accelerationsmätarna mäter acceleration upp till 50 g eller 500 g för sprängarbeten i närområde.

När du behöver registrera accelerationer i tre plan kan du använda monteringsblocket för accelerationsmätare för att ansluta upp till tre enaxlade accelerationsmätare i en treaxlig konfiguration. Monteringsblocket för accelerationsmätare möjliggör flexibla monteringskonfigurationer. Med monteringsblocket för accelerationsmätare kan du montera en, två eller tre accelerationsmätare i de plan som du behöver övervaka. Monteringsblocket för accelerationsmätare kan bultas direkt på konstruktionen som ska övervakas.

För att programmera Minimate Pro-övervakningsenheten för användning med accelerationsmätare krävs de avancerade analysfunktionerna i THOR.

 Accelerationsmätare 0,5 GAccelerationsmätare 50 GAccelerationsmätare 500 G
ProduktnamnAccelerationsmätare 0,5 gAccelerationsmätare 50 gAccelerationsmätare 500 g
Frekvensområde0,5 till 500 Hz1 till 3 000 Hzt till 300 Hz
Mätområde0,5 G50 G500 G
Maximal stötgräns10 g2 000 g2 000 g
Minimate Pro-fjärrlarm

Fjärrlarmsstyrenheten används för att indikera när Minimate Pro-enheten har överskridit dina konfigurerade triggernivåer. Genom att ansluta lampor eller sirener till fjärrlarmsstyrenheten kan du varnas av ljud- eller ljussignaler när aktiviteten ligger nära eller har överskridit triggernivåerna. Triggernivåerna för Minimate Pro kan konfigureras beroende på projektkrav och kan variera mellan olika jobb. Med ett tidigt varningssystem kan du hantera aktiviteter som medför vibrationer eller buller innan de orsakar problem.

Fjärrlarmsstyrenheten ansluts till den auxiliära ingången på Minimate Pro-övervakningsenheten. Fjärrlarmsstyrenheten levereras med en kabel på 2 meter (6,5 fot) men kan också användas med Instantels förlängningskablar på 30 meter (100 fot) eller 75 meter (250 fot).

Instruktionsblad

Minimate Pro-ledningstrigger

Triggerkabeln för ledningsbrott/-förbindelse kan användas för att fjärrutlösa en Minimate Pro-enhet eller för att synkronisera triggernivåer för upp till sex enheter. I änden av triggerkabeln för ledningsbrott/-förbindelse finns två ledare. Om tillståndet hos någon av dessa ledare förändras aktiveras Minimate Pro-enhetens övervakning. De kan vara sammankopplade från början så att enheten börjar registrera när anslutningen bryts, eller så kan de vara frånkopplade från början så att Minimate Pro börjar registrera när de kommer i kontakt med varandra. Den externa triggerkabeln ansluts till Minimate Pro-enhetens auxiliära ingång och levereras med en kabel på 2 meter (6,5 fot). Den externa triggerkabeln kan också användas med Instantels förlängningskablar på 30 meter (100 fot) eller 75 meter (250 fot).

Exempel på tillämpningar

  • Tvinna ihop de två ledarna och använd en energikälla, såsom en sprängning, för att bryta isär ledarna, vilket gör att Minimate Pro-enheten börjar registrera. Vanligtvis binds de två ledarna samman och viras sedan runt en detonator eller ett sprängämne innan de sänks ned i ett borrhål. När sprängämnet detonerar bryts den externa triggerkabelns två ledare isär och enheten börjar automatiskt att registrera. Detta ger dig tidpunkt 0 eller när sprängningen inleddes. Allt eftersom hålen i sprängdesignen detoneras genereras en topp i vågformen. Genom att använda tidpunkt 0 kan du beräkna tiden mellan varje topp och jämföra den med tidsfördröjningen mellan varje hål/rad i din sprängdesign. Du kan sedan använda dessa data för att utforma en mera kontrollerad och precis sprängning.
  • Stenens utbredningshastighet är en nyckeldel av sprängdesignen. Genom att använda den externa triggerkabeln kan du med exakthet mäta värdena för utbredningshastighet i berget som du spränger. Den externa triggerkabeln kan användas för att synkronisera händelseinspelningar hos upp till sex Minimate Pro-övervakningsenheter. När en extern triggerkabel har anslutits till enheterna och dess ledare har bundits samman, kommer alla Minimate Pro-enheter att börja registrera efter att en Minimate Pro-enhet har utlösts och påbörjat sin registrering. Tiden det tar för vibrationen att färdas från en Minimate Pro-enhet till nästa kan användas för att få ett noggrant värde på utbredningshastigheten.

 

Instruktionsblad

 

Det treaxliga monteringsblocket för accelerationsmätare kan användas för att installera enaxlade accelerationsmätare på 50 g eller 500 g i en treaxlig konfiguration.

De enaxlade accelerationsmätarna monteras på det treaxliga monteringsblocket i lägena tvärgående, vertikal och längsgående. Genom att använda en adapterkabel kan de tre accelerationsmätarna anslutas till geofonporten på Minimate Pro-övervakningsenheten för synkroniserade avläsningar i alla tre riktningar

Instruktionsblad