Minimate Pro

Instantels seismograf

Minimate Pro-serien erbjuder en oöverträffad uppsättning funktioner med avancerad övervakningskapacitet. Välj mellan Minimate Pro4 med fyra kanaler och Minimate Pro6 som ger upp till sex kanaler. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren operatör är Minimate Pro-serien lätt att använda samtidigt som den erbjuder avancerade registrerings- och rapporteringsfunktioner.

 

Specifications Spécifications Especificaciones Specifikationer


Allmän platshållarbild

Reducerar buller och elektriska störningar

För utmanande tillämpningar, såsom tunnelarbeten, inkluderar Minimate Pro-övervakningsenheterna EMI-avskärmning och inbyggda buller- och antialiseringsfiltrering. Både sensorn och de auxiliära kanalerna är isolerade.

Allmän platshållarbild

Robust och tillförlitlig

Med ett gjutet aluminiumhölje och vattentät inkapsling av IP67-klass är Minimate Pro robust och tillförlitlig. Enheten är utformad att tåla de mest extrema förhållanden – Minimate Pro klarar av allt den utsätts för.

Allmän platshållarbild

Flexibla strömlösningar som är idealiska för såväl fjärrinstallationer som permanenta installationer

Minimate Pro har en batterilivslängd på 10 dagar av oavbruten övervakning tack vare sitt interna batteri. Batterilivslängden kan enkelt förlängas genom att ansluta en solcellspanel eller ett externt batteri.

Allmän platshållarbild

Du kan vara säker på att du aldrig missar en händelse

Om händelsen överskrider den förkonfigurerade registreringstiden kommer Minimate Pro fortsätta att registrera händelsen. Utlös en gång men registrera alla händelser samtidigt som du bibehåller ett litet provurval.500 x 500

Välj mellan 4 eller 6 kanaler med obegränsad
övervakningspotential

Minimate Pro-serien ger en lösning som är designad för att uppfylla alla dina övervakningsbehov. Övervaka vibrationer, buller och luftövertryck för att uppfylla industristandarder såsom International Society of Explosive Engineers (ISEE) och DIN 45669-1. Minimate Pro har stöd för övervakning av regelverksefterlevnad samt avancerade övervakningsfunktioner. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren användare kan övervakningsenheterna i Minimate Pro-serien växa med dig allt eftersom dina övervakningsbehov förändras.


Få avancerade funktioner som är intuitiva och
lätta att använda

Minimate Pro har avancerade övervakningsfunktioner med provtagningsfrekvenser på 512 till 65 536 samplingar per sekund. Med Minimate Pro-serien kan du ansluta accelerationsmätare, högfrekvensgeofoner, hydrofoner eller högtrycksmikrofoner. Använd en fördelardosa från Instantel och anslut upp till sex hydrofoner till Minimate Pro6 eller fyra till Minimate Pro4! Dra nytta av provtagningsfrekvensen på 65 kHz och få ljuduppspelning när du ansluter en ljudnivåmikrofon.

500 x 500

 

500 x 500

Stöd för Ethernet ger utökad kommunikation och fjärrövervakning

Anslut modem direkt till Minimate Pro-enheten via en Ethernet-kabel för att överföra händelser via Instantels egna Auto Call Home-funktion. Minimate Pros Ethernet-funktion låter dig överföra händelser snabbare, särskilt när du överför större händelsefiler. Överför händelser till en dator, en server eller ett molnbaserat datavärdsystem såsom Instantels Vision. Lägg till THOR, Instantels skrivbordsprogram, och få automatiska meddelanden när du vill ha dem.


Läs mer om Minimate Pro-serien

Specifications Spécifications Especificaciones Specifikationer

Kontakta säljavdelningen