Tillämpningar

Vibrations- och övertrycksövervakare från Instantel® hör till världens mest mångsidiga seismografer på marknaden i dag. Från de enklaste till de mest krävande av tillämpningar – instrument från Instantel® Micromate® och Minimate® erbjuder innovativa funktioner, specialiserade sensorer och ett brett utbud av registreringsformat som utvidgar instrumentens funktionalitet och ger flexibilitet inom en rad olika tillämpningar.
 
Instantels seismografer används i över 110 länder och övervakar markvibrationer, luftstötar och förändringar i vattentryck vid sprängning, demolering, gruvdrift, stenbrytning och anläggningsarbeten. Instantels övervakningsenheter är de föredragna instrumenten vid:
 
 • Övervakning av regelefterlevnad vid sprängning
 • Övervakning av klass 1-ljudnivå
 • Övervakning av närområdessprängning
 • Övervakning av ytterområdessprängning
 • Övervakning av undervattenssprängning
 • Övervakning av demolering
 • Övervakning av anläggningsarbeten
 • Övervakning av tunga transporter
 • Övervakning av påldrivning
 • Övervakning av dynamisk komprimering
 • Övervakning av tunnlar och tunnelbanor
 • Strukturell övervakning och analys
 • Broövervakning
 • Fjärrövervakning
 • Övervakning av vibrationsdosvärde (VDV)
 • Miljöövervakning